Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13b. Vårraps. Skörd 2009. Konventionell odling

13b. Spring rape. Harvest in 2009. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

44

2 010

2,8

1 860

Uppsala

99

2 160

1,5

5 300

Södermanlands

77

1 890

2,5

3 160

Östergötlands

82

1 640

3,5

3 730

Jönköpings

2

..

..

90

Kronobergs

3

..

..

40

Kalmar

11

..

..

430

Gotlands

25

2 170

7,7

860

Blekinge

6

..

..

150

Skåne

12

..

..

840

Hallands

17

..

..

600

Västra Götalands

91

1 770

2,7

4 820

Värmlands

18

..

..

610

Örebro

71

1 970

2,0

3 010

Västmanlands

78

1 680

2,7

3 290

Dalarnas

6

..

..

130

Gävleborgs

1

..

..

40

Västernorrlands

-

-

-

0

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

0

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

15

..

..

780

Götalands mellanbygder

36

2 100

6,0

1 300

Götalands norra slättbygder

135

1 680

2,6

7 070

Svealands slättbygder

374

1 950

1,0

16 690

Götalands skogsbygder

53

1 960

2,2

1 910

Mellersta Sveriges skogsb

30

1 670

3,8

1 210

Nedre Norrland

-

-

-

0

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2009

643

1 890

1,0

28 970

2008

610

2 000

1,0

24 080

2007

723

1 920

0,8

32 640

2006

752

1 720

0,9

34 540

2005

909

1 890

1,0

37 770

2004

800

2 260

0,6

36 200

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

1 960

 

33 050


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.