Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14a. Höstrybs. Skörd 2009. Ekologisk odling

14a. Winter turnip rape. Harvest in 2009. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

20

72,1

..

..

..

Uppsala

1

..

..

20

38,2

..

..

..

Södermanlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Östergötlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jönköpings

1

..

..

10

.

..

..

.

Kronobergs

1

..

..

0

.

..

..

.

Kalmar

-

-

-

-

-

-

-

-

Gotlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

1

..

..

10

.

..

..

..

Hallands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

-

-

-

10

65,6

..

..

.

Värmlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Örebro

1

..

..

10

.

..

..

..

Västmanlands

1

..

..

10

.

..

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

-

-

-

-

-

-

-

Götalands mellanbygder

1

..

..

.

.

..

..

..

Götalands norra slättbygder

-

-

-

-

-

-

-

-

Svealands slättbygder

5

..

..

50

24,6

..

..

..

Götalands skogsbygder

2

..

..

20

73,2

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

-

-

-

-

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

8

..

..

80

27,5

..

..

..

2008

19

..

..

230

27,4

..

..

..

2007

20

1 530

1,2

280

24,9

400

1,3

82

2006

26

930

12,0

300

26,8

300

12,0

51

2005

20

1 420

4,6

330

22,6

500

4,6

73

2004

12

..

..

170

14,1

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

..

 

260

 

..

 

 


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologiska produktionsformer. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 24.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1001. Areal skördad som grönfoder ingår ej.