Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15a. Vårrybs. Skörd 2009. Ekologisk odling

15a. Spring turnip rape. Harvest in 2009. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

20

18,7

..

..

..

Uppsala

-

-

-

-

-

-

-

-

Södermanlands

1

..

..

10

10,7

..

..

..

Östergötlands

1

..

..

10

12,1

..

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

-

-

-

-

-

Gotlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

1

..

..

40

..

..

..

..

Hallands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

2

..

..

50

15,4

..

..

..

Värmlands

3

..

..

150

39,7

..

..

..

Örebro

-

-

-

-

-

-

-

-

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

4

..

..

10

1,8

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

0

14,3

..

..

..

Norrbottens

3

..

..

10

20,7

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1

..

..

20

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

-

-

-

-

-

-

-

-

Götalands norra slättbygder

1

..

..

10

2,5

..

..

..

Svealands slättbygder

3

..

..

70

11,1

..

..

..

Götalands skogsbygder

1

..

..

60

26,0

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

6

..

..

150

18,1

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

3

..

..

10

20,3

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

15

..

..

310

14,7

..

..

..

2008

19

..

..

320

13,0

..

..

..

2007

29

510

9,1

660

19,9

300

9,1

33

2006

41

300

8,8

940

15,2

300

8,8

22

2005

49

540

9,0

1 480

20,9

800

9,0

37

2004

42

660

2,3

1 170

14,0

800

2,3

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

..

 

910

 

..

 

 


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologiska produktionsformer. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 24.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1001. Areal skördad som grönfoder ingår ej.