Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Vårvete. Skörd 2009. Ekologisk odling

2a. Spring wheat. Harvest in 2009. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

18

..

..

300

26,5

..

..

..

Uppsala

50

3 030

0,7

1 070

15,0

3 200

0,7

63

Södermanlands

21

2 700

1,3

490

14,6

1 300

1,3

54

Östergötlands

40

3 510

1,0

780

23,0

2 700

1,0

68

Jönköpings

1

..

..

10

6,9

..

..

..

Kronobergs

6

..

..

40

6,9

..

..

..

Kalmar

3

..

..

70

6,2

..

..

..

Gotlands

11

..

..

130

5,5

..

..

..

Blekinge

3

..

..

10

1,4

..

..

..

Skåne

28

3 180

2,3

570

9,3

1 800

3,0

49

Hallands

18

..

..

290

11,3

..

..

..

Västra Götalands

51

2 840

2,7

2 840

48,1

8 100

2,7

65

Värmlands

12

..

..

180

23,8

..

..

..

Örebro

22

2 480

1,7

440

7,5

1 100

1,7

48

Västmanlands

59

2 640

1,4

1 430

28,7

3 800

1,4

63

Dalarnas

22

2 630

2,6

300

45,9

800

3,3

71

Gävleborgs

11

..

..

150

23,8

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

10

..

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

0

..

..

..

..

Västerbottens

1

..

..

0

95,3

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

10

20,4

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

28

3 230

1,1

580

9,0

1 900

1,1

51

Götalands mellanbygder

23

3 050

5,0

320

6,1

1 000

6,1

55

Götalands norra slättbygder

65

2 920

2,3

2 780

38,9

8 100

2,3

60

Svealands slättbygder

168

2 780

0,7

3 600

16,2

10 000

0,7

58

Götalands skogsbygder

37

3 140

3,6

830

21,9

2 600

3,7

69

Mellersta Sveriges skogsb

52

2 640

1,6

910

42,9

2 400

1,7

63

Nedre Norrland

3

..

..

60

11,2

..

..

..

Övre Norrland

1

..

..

0

2,5

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

377

2 880

0,8

9 100

19,1

26 200

0,9

57

2008

388

2 620

1,3

9 620

19,6

25 200

1,4

58

2007

333

2 940

0,9

7 550

20,1

22 200

1,0

60

2006

314

2 420

1,3

7 130

16,7

17 200

1,5

56

2005

342

2 720

1,5

10 350

17,5

28 100

1,5

53

2004

364

3 040

1,0

9 930

18,6

30 200

1,0

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

2 750

 

8 920

 

24 600

 

 


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologiska produktionsformer. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1001. Areal skördad som grönfoder ingår ej.