Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15b. Vårrybs. Skörd 2009. Konventionell odling

15b. Spring turnip rape. Harvest in 2009. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

80

Uppsala

2

..

..

180

Södermanlands

1

..

..

80

Östergötlands

4

..

..

110

Jönköpings

2

..

..

0

Kronobergs

2

..

..

0

Kalmar

.

..

..

0

Gotlands

2

..

..

100

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

-

-

-

-

Hallands

1

..

..

0

Västra Götalands

6

..

..

250

Värmlands

8

..

..

220

Örebro

2

..

..

60

Västmanlands

-

-

-

30

Dalarnas

22

1 320

3,3

430

Gävleborgs

4

..

..

140

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

1

..

..

0

Västerbottens

1

..

..

10

Norrbottens

2

..

..

40

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

-

-

-

Götalands mellanbygder

2

..

..

100

Götalands norra slättbygder

8

..

..

250

Svealands slättbygder

12

..

..

540

Götalands skogsbygder

6

..

..

170

Mellersta Sveriges skogsb

30

1 250

3,4

660

Nedre Norrland

2

..

..

60

Övre Norrland

3

..

..

50

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2009

63

1 380

3,6

1 830

2008

82

1 500

3,0

2 130

2007

80

1 550

4,8

2 640

2006

164

1 330

3,0

5 230

2005

176

1 440

2,6

5 520

2004

195

1 790

1,6

7 160

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

1 520

 

4 540


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.