Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16b. Oljelin. Skörd 2009. Konventionell odling

16b. Oil flax. Harvest in 2009. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

14

..

..

590

Uppsala

15

..

..

770

Södermanlands

32

1 810

2,5

1 380

Östergötlands

90

2 070

1,9

4 250

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

1

..

..

0

Gotlands

-

-

-

60

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

2

..

..

170

Hallands

3

..

..

40

Västra Götalands

38

1 680

1,9

1 750

Värmlands

-

-

-

-

Örebro

14

..

..

500

Västmanlands

4

..

..

280

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4

..

..

170

Götalands mellanbygder

1

..

..

100

Götalands norra slättbygder

118

1 970

1,6

5 660

Svealands slättbygder

79

1 830

1,5

3 470

Götalands skogsbygder

2

..

..

70

Mellersta Sveriges skogsb

9

..

..

330

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2009

213

1 920

1,1

9 790

2008

79

1 530

2,9

3 240

2007

103

1 680

3,0

3 790

2006

179

1 430

2,0

8 220

2005

232

1 660

1,6

9 060

2004

138

2 080

1,6

5 300

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

1 680

 

5 920


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.