Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17a. Matpotatis. Skörd 2009. Ekologisk odling

17a. Table potatoes. Harvest in 2009. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd red

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

3)

Andel av total grödareal

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

10

7,9

..

..

..

Uppsala

4

..

..

30

10,5

..

..

..

Södermanlands

1

..

..

10

14,5

..

..

..

Östergötlands

4

..

..

30

1,6

..

..

..

Jönköpings

3

..

..

10

2,4

..

..

..

Kronobergs

2

..

..

10

6,2

..

..

..

Kalmar

7

..

..

20

5,1

..

..

..

Gotlands

13

..

..

200

21,1

..

..

..

Blekinge

2

..

..

20

9,8

..

..

..

Skåne

17

..

..

110

1,7

..

..

..

Hallands

3

..

..

20

0,8

..

..

..

Västra Götalands

24

10 560

11,3

110

3,9

1 200

11,3

34

Värmlands

9

..

..

40

8,3

..

..

..

Örebro

4

..

..

10

2,0

..

..

..

Västmanlands

1

..

..

0

3,3

..

..

..

Dalarnas

18

..

..

110

11,8

..

..

..

Gävleborgs

14

..

..

100

33,2

..

..

..

Västernorrlands

11

..

..

20

13,2

..

..

..

Jämtlands

8

..

..

20

13,4

..

..

..

Västerbottens

5

..

..

10

2,3

..

..

..

Norrbottens

9

..

..

30

4,5

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

11

..

..

80

1,4

..

..

..

Götalands mellanbygder

26

15 680

1,6

270

5,9

4 200

1,6

53

Götalands norra slättbygder

8

..

..

90

2,1

..

..

..

Svealands slättbygder

11

..

..

70

4,8

..

..

..

Götalands skogsbygder

26

8 420

11,8

90

7,3

800

11,8

30

Mellersta Sveriges skogsb

27

8 110

3,3

120

12,9

1 000

3,3

39

Nedre Norrland

39

8 660

2,6

180

16,7

..

..

..

Övre Norrland

14

..

..

40

4,2

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

162

12 140

1,8

930

4,7

11 200

1,8

41

2008

161

15 970

2,0

890

4,6

14 300

2,0

55

2007

170

13 280

1,3

790

4,3

10 500

1,3

50

2006

166

13 300

2,0

870

4,3

11 500

2,0

50

2005

162

11 200

2,7

960

4,4

10 800

2,7

39

2004

177

13 040

1,6

970

4,2

12 600

1,6

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

13 360

 

900

 

11 900

 

 


1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.

3) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologiska produktionsformer.