Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17b. Matpotatis. Skörd 2009. Konventionell odling

17b. Table potatoes. Harvest in 2009. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag 1)

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

5

..

..

100

Uppsala

13

..

..

240

Södermanlands

5

..

..

80

Östergötlands

68

32 820

1,2

1 790

Jönköpings

15

..

..

260

Kronobergs

10

..

..

90

Kalmar

25

29 920

4,4

460

Gotlands

30

32 000

1,3

750

Blekinge

14

..

..

150

Skåne

267

30 920

1,4

6 490

Hallands

71

38 110

1,3

2 160

Västra Götalands

83

31 080

1,2

2 770

Värmlands

28

21 380

3,8

470

Örebro

31

28 600

3,7

660

Västmanlands

5

..

..

50

Dalarnas

45

23 750

2,2

850

Gävleborgs

23

15 820

8,6

200

Västernorrlands

17

..

..

150

Jämtlands

11

..

..

140

Västerbottens

33

17 400

1,5

380

Norrbottens

37

17 460

1,8

550

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

200

34 910

1,4

5 360

Götalands mellanbygder

187

29 640

1,2

4 260

Götalands norra slättbygder

130

32 270

0,7

4 010

Svealands slättbygder

72

24 980

2,2

1 370

Götalands skogsbygder

61

28 410

2,4

1 150

Mellersta Sveriges skogsb

44

20 530

2,6

810

Nedre Norrland

70

19 190

3,9

880

Övre Norrland

72

17 400

1,2

950

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2009

836

29 590

0,7

18 780

2008

817

29 140

0,7

18 700

2007

900

26 980

0,7

19 540

2006

948

26 780

0,8

19 350

2005

1 059

28 880

0,8

21 120

2004

1 048

28 320

0,8

22 040

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

28 020

 

20 150


1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.