Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18a. Slåttervall. Första skörd 2009. Ekologisk odling

18a. Temporary grasses. First cut in 2009. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Inbärgad 1:a skörd, kg/ha

Medel­fel, procent

Areal 1:a skörd, hektar 2)

Medel­fel, procent

Total inbärgad 1:a skörd, ton

Medel­fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

11

..

..

..

..

..

..

Uppsala

18

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

20

2 460

8,6

8 630

9,0

21 300

12,4

Östergötlands

25

2 640

7,7

18 340

3,7

48 400

8,6

Jönköpings

17

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

11

..

..

..

..

..

..

Kalmar

18

..

..

..

..

..

..

Gotlands

14

..

..

..

..

..

..

Blekinge

2

..

..

..

..

..

..

Skåne

23

3 350

8,8

7 680

9,1

25 700

12,6

Hallands

20

2 840

7,9

4 030

7,5

11 500

10,9

Västra Götalands

71

2 490

8,3

40 980

3,3

102 200

9,0

Värmlands

35

2 850

7,1

17 300

4,8

49 300

8,6

Örebro

12

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

7

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

20

2 700

13,2

9 520

3,2

25 700

13,6

Gävleborgs

26

2 850

9,0

10 500

4,2

29 900

9,9

Västernorrlands

15

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

15

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

14

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

9

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

26

3 050

10,7

2 590

9,2

7 900

14,1

Götalands mellanbygder

30

3 460

19,0

14 450

3,6

50 100

19,3

Götalands norra slättbygder

47

2 520

13,8

28 860

3,5

72 600

14,3

Svealands slättbygder

77

2 490

11,4

38 020

4,2

94 600

12,1

Götalands skogsbygder

90

2 700

9,5

51 970

2,6

140 600

9,9

Mellersta Sveriges skogsb

52

2 800

17,4

26 500

3,3

74 100

17,7

Nedre Norrland

55

3 030

15,2

29 580

2,1

89 800

15,3

Övre Norrland

26

2 370

28,6

11 210

1,8

26 500

28,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2009

403

2 740

5,5

203 480

1,3

557 300

5,6

2008

391

2 340

4,0

210 580

2,2

493 600

4,5

2007

412

2 760

2,5

222 820

1,6

613 800

2,9

2006

409

2 530

2,4

269 640

1,8

666 100

3,0

2005

405

2 780

2,5

259 130

1,9

719 600

3,1

2004

413

2 720

2,7

220 900

2,1

601 500

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

2 630

 

236 610

 

618 900

 


 

Anm. Vattenhalt 16,5 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologiska produktionsformer. Arealen slåttervall har skattats genom att minska den totala vallarealen med andelen betesvall och ej utnyttjad vall.