Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18b. Slåttervall. Första skörd 2009. Konventionell odling

18b. Temporary grasses. First cut in 2009. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

21

3 160

9,2

20 380

Uppsala

21

3 760

8,5

26 880

Södermanlands

23

3 150

8,8

22 080

Östergötlands

25

3 620

6,8

39 680

Jönköpings

39

3 740

7,8

44 660

Kronobergs

14

..

..

..

Kalmar

35

3 660

7,7

51 450

Gotlands

19

..

..

..

Blekinge

15

..

..

..

Skåne

78

4 070

5,0

75 130

Hallands

33

3 440

8,1

32 780

Västra Götalands

71

3 440

5,9

89 750

Värmlands

20

2 380

17,6

28 370

Örebro

16

..

..

..

Västmanlands

10

..

..

..

Dalarnas

11

..

..

..

Gävleborgs

28

3 680

16,2

27 650

Västernorrlands

21

3 230

11,2

27 780

Jämtlands

10

..

..

..

Västerbottens

36

2 900

6,8

40 030

Norrbottens

9

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

48

4 110

9,1

34 320

Götalands mellanbygder

68

4 380

4,6

90 320

Götalands norra slättbygder

41

3 430

6,5

51 340

Svealands slättbygder

93

3 530

4,9

99 220

Götalands skogsbygder

165

3 500

3,6

208 340

Mellersta Sveriges skogsb

38

3 040

9,7

59 000

Nedre Norrland

52

3 380

10,5

71 880

Övre Norrland

50

2 810

7,2

62 720

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2009

555

3 530

2,2

676 300

2008

523

2 780

3,2

650 740

2007

519

3 450

2,0

602 860

2006

499

3 190

2,0

533 040

2005

457

3 720

1,9

515 380

2004

533

3 520

1,9

518 620

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

3 330

 

564 130


Anm. Vattenhalt 16,5 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Arealen slåttervall har skattats genom att minska den totala vallarealen med andelen betesvall och ej utnyttjad vall.