Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19a. Slåttervall. Återväxt och total inbärgad vallskörd 2009. Ekologisk odling

19a. Temporary grasses. Regrowth and total production in 2009. Organic farming

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha 1, 2)

Medelfel, procent

Total in­bärgad återväxt­skörd, ton 1, 2)

Medelfel, procent

Inbärgad vallskörd, kg/ha 1)

Ekol/konv hektarskörd, procent

Total inbärgad vallskörd, ton 1)

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

2 200

14,6

40 400

15,1

4 840

73

88 800

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

..

..

..

..

Hallands

..

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

2 330

11,0

95 300

11,5

4 820

70

197 500

Värmlands

1 030

23,5

17 900

24,0

3 880

..

67 200

Örebro

..

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 650

10,7

6 900

14,1

5 700

82

14 800

Götalands mellanbygder

2 470

19,0

35 700

19,3

5 940

85

85 800

Götalands norra slättbygder

2 290

13,8

66 000

14,3

4 800

68

138 600

Svealands slättbygder

1 710

11,4

65 100

12,1

4 200

76

159 700

Götalands skogsbygder

2 000

9,5

103 800

9,9

4 700

76

244 400

Mellersta Sveriges skogsb

1 510

17,4

39 900

17,7

4 300

97

114 100

Nedre Norrland

870

15,2

25 800

15,3

3 900

81

115 500

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2009

1 690

5,5

343 800

5,6

4 430

76

901 100

2008

1 890

10,1

397 400

10,3

4 230

84

890 900

2007

1 000

6,5

222 600

6,7

3 750

70

836 400

2006

1 120

6,7

302 300

7,0

3 650

74

968 300

2005

960

8,2

248 600

8,4

3 740

67

968 200

2004

920

6,8

202 800

7,1

3 640

66

804 300

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

1 180

 

274 740

 

3 800

 

893 600


 

Anm. Vattenhalt 16,5 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.