Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19b. Slåttervall. Återväxt och inbärgad vallskörd 2009. Konventionell odling

19b. Temporary grasses. Regrowth and total yield per hectare in 2009. Non-organic farming

 

Område

Återväxt,
hektar-

skörd,

kg/ha 1, 2)

Medel-

fel,

procent

Inbärgad vallskörd,

kg/ha 1, 2)

Län

 

 

 

Stockholms

..

..

..

Uppsala

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

Östergötlands

2 990

16,8

6 610

Jönköpings

2 530

15,7

6 270

Kronobergs

..

..

..

Kalmar

2 540

16,7

6 200

Gotlands

..

..

..

Blekinge

..

..

..

Skåne

2 930

12,7

7 000

Hallands

2 900

17,2

6 340

Västra Götalands

3 400

12,0

6 840

Värmlands

..

..

..

Örebro

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

Gävleborgs

2 240

31,8

5 920

Västernorrlands

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

Västerbottens

1 410

17,0

4 310

Norrbottens

..

..

..

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 840

16,2

6 940

Götalands mellanbygder

2 610

12,6

6 980

Götalands norra slättbygder

3 620

12,2

7 050

Svealands slättbygder

1 980

11,6

5 500

Götalands skogsbygder

2 670

8,1

6 170

Mellersta Sveriges skogsb

1 390

24,7

4 430

Nedre Norrland

1 460

29,1

4 840

Övre Norrland

1 170

15,8

3 980

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

2009

2 280

5,0

5 810

2008

2 280

5,9

5 060

2007

1 930

4,6

5 390

2006

1 770

5,0

4 960

2005

1 820

4,5

5 540

2004

1 970

4,0

5 490

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

1 950

 

5 290


Anm. Vattenhalt 16,5 %.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.