Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Slåttervall och betesvall. Ekologisk odling. Arealfördelning 2009, procent

20. Temporary grasses and grazings. Organic farming. Distribution of acreage in 2009, per cent

 

Område

Antal undersökta företag

Andel slåttervall av total vallareal, procent

Andel betesvall av total vallareal, procent

Andel ej utnyttj. vall av total vallareal, procent

Areal slåtter- och betesvall, hektar

Andel av total grödareal, procent 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

14

..

..

..

..

..

Uppsala

19

..

..

..

..

..

Södermanlands

21

67,7

32,3

0,0

12 750

28,5

Östergötlands

26

88,8

11,1

0,1

20 660

29,1

Jönköpings

24

80,3

18,6

1,1

13 500

20,3

Kronobergs

11

..

..

..

..

..

Kalmar

19

..

..

..

..

..

Gotlands

17

..

..

..

..

..

Blekinge

2

..

..

..

..

..

Skåne

27

64,4

35,3

0,3

11 920

10,9

Hallands

22

66,6

31,5

1,9

6 060

12,8

Västra Götalands

87

77,6

20,8

1,6

52 830

29,3

Värmlands

41

75,9

21,0

3,1

22 780

36,5

Örebro

13

..

..

..

..

..

Västmanlands

9

..

..

..

..

..

Dalarnas

20

90,9

8,6

0,5

10 470

29,4

Gävleborgs

26

81,1

18,1

0,8

12 950

28,7

Västernorrlands

16

..

..

..

..

..

Jämtlands

15

..

..

..

..

..

Västerbottens

15

..

..

..

..

..

Norrbottens

11

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

29

65,1

31,3

3,5

3 980

7,6

Götalands mellanbygder

34

81,4

17,7

0,9

17 750

14,3

Götalands norra slättbygder

53

83,1

15,5

1,3

34 710

31,5

Svealands slättbygder

84

73,1

25,9

1,0

52 040

26,7

Götalands skogsbygder

110

79,1

20,0

0,9

65 720

20,4

Mellersta Sveriges skogsb

58

78,1

19,2

2,7

33 920

30,3

Nedre Norrland

58

86,0

13,9

0,1

34 400

28,7

Övre Norrland

29

94,0

5,4

0,6

11 920

14,0

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2009

455

80,0

18,9

1,1

254 430

22,7

2008

468

78,9

19,6

1,5

266 760

23,9

2007

475

77,8

20,8

1,4

286 340

26,5

2006

472

75,0

23,7

1,3

359 730

34,1

2005

470

74,5

22,9

2,6

347 700

33,8

2004

478

76,3

22,0

1,7

289 490

31,0


 

1) Andel ekologisk areal (med miljöersättning för ekologiska produktionsformer) av total slåtter- och betesvallsareal.