Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Vårvete. Skörd 2009. Konventionell odling

2b. Spring wheat. Harvest in 2009. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

21

4 650

4,1

830

Uppsala

80

4 810

1,9

6 060

Södermanlands

41

4 980

2,7

2 870

Östergötlands

50

5 190

1,5

2 610

Jönköpings

5

..

..

120

Kronobergs

19

..

..

530

Kalmar

30

4 910

4,6

990

Gotlands

38

4 180

5,1

2 160

Blekinge

22

6 220

3,1

1 000

Skåne

88

6 510

1,9

5 510

Hallands

35

5 560

2,8

2 270

Västra Götalands

46

4 400

5,0

3 070

Värmlands

7

..

..

570

Örebro

61

5 110

1,7

5 390

Västmanlands

53

4 180

3,2

3 550

Dalarnas

13

..

..

350

Gävleborgs

18

..

..

480

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

40

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

100

6 320

1,5

5 850

Götalands mellanbygder

90

5 530

3,7

4 880

Götalands norra slättbygder

76

4 860

3,2

4 370

Svealands slättbygder

255

4 780

1,2

18 680

Götalands skogsbygder

62

4 540

3,0

2 940

Mellersta Sveriges skogsb

31

4 230

2,2

1 210

Nedre Norrland

13

..

..

440

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2009

627

5 050

1,0

38 460

2008

656

4 480

1,0

39 400

2007

532

4 860

1,4

29 990

2006

628

4 300

0,9

35 780

2005

1 020

5 090

0,8

48 570

2004

779

5 150

0,7

43 410

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

4 780

 

39 430


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.