Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2009

Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

22. Cereals. Area harvested as green fodder in 2009

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

1,1

 

10

3,6

 

..

..

Uppsala

100

4,8

 

10

0,9

 

20

7,9

Södermanlands

0

0,0

 

0

0,9

 

..

..

Östergötlands

20

0,6

 

0

0,0

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

..

..

 

..

..

 

..

..

Gotlands

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Blekinge

..

..

 

..

..

 

..

..

Skåne

..

..

 

10

2,5

 

20

4,5

Hallands

..

..

 

..

..

 

..

..

Västra Götalands

0

0,0

 

10

0,3

 

0

0,0

Värmlands

..

..

 

..

..

 

..

..

Örebro

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Västmanlands

20

1,9

 

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

10

2,1

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

-

-

Västernorrlands

-

-

 

..

..

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

 

0

0,3

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

0

0,0

 

10

4,3

 

30

7,4

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Svealands slättbygder

130

2,2

 

30

0,7

 

20

3,3

Götalands skogsbygder

20

1,3

 

40

4,7

 

0

0,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

10

0,9

 

10

0,6

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

170

1,2

 

140

1,5

 

50

1,4

2008

70

0,6

 

250

2,5

 

10

0,4

2007

40

0,3

 

200

2,6

 

60

3,0

2006

100

0,8

 

160

2,3

 

60

2,0

2005

120

0,9

 

160

1,6

 

60

2,3

2004

30

0,2

 

60

0,6

 

30

0,8


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)  Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2009

Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

22 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2009

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

 

0

0,0

 

20

1,8

Uppsala

..

..

 

110

8,9

 

90

4,5

Södermanlands

..

..

 

20

3,4

 

120

6,2

Östergötlands

-

-

 

50

7,7

 

100

5,0

Jönköpings

-

-

 

100

11,8

 

240

24,8

Kronobergs

-

-

 

..

..

 

90

27,6

Kalmar

..

..

 

90

14,5

 

..

..

Gotlands

..

..

 

160

20,3

 

20

8,4

Blekinge

-

-

 

..

..

 

..

..

Skåne

..

..

 

90

6,6

 

160

22,2

Hallands

..

..

 

50

15,3

 

120

25,6

Västra Götalands

-

-

 

100

4,8

 

1020

8,1

Värmlands

-

-

 

50

4,4

 

240

5,6

Örebro

..

..

 

..

..

 

20

1,5

Västmanlands

..

..

 

30

9,0

 

120

4,5

Dalarnas

-

-

 

70

6,5

 

0

0,0

Gävleborgs

-

-

 

210

12,0

 

180

21,0

Västernorrlands

-

-

 

30

3,9

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

60

6,2

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

130

19,6

 

..

..

Norrbottens

-

-

 

40

6,2

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

 

0

0,7

 

0

0,3

Götalands mellanbygder

..

..

 

210

12,0

 

140

21,0

Götalands norra slättbygder

-

-

 

60

3,7

 

460

4,5

Svealands slättbygder

..

..

 

160

4,9

 

400

3,6

Götalands skogsbygder

-

-

 

460

15,7

 

980

18,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

 

160

7,6

 

350

9,7

Nedre Norrland

-

-

 

310

9,6

 

250

28,9

Övre Norrland

-

-

 

170

13,0

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

20

11,6

 

1 510

8,9

 

2 760

8,4

2008

..

..

 

1 980

11,3

 

2 650

8,0

2007

..

..

 

1 500

9,5

 

1 710

5,9

2006

..

..

 

1 390

8,4

 

2 570

8,2

2005

..

..

 

2 060

9,5

 

3 060

9,1

2004

..

..

 

540

2,4

 

920

2,6


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2009

Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

22 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2009

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Majs

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

150

39,6

 

-

-

Uppsala

..

..

 

490

38,7

 

-

-

Södermanlands

..

..

 

440

64,3

 

-

-

Östergötlands

50

4,5

 

510

44,5

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

650

56,5

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

260

62,3

 

..

..

Kalmar

0

0,0

 

260

72,9

 

..

..

Gotlands

20

6,8

 

160

44,7

 

..

..

Blekinge

..

..

 

..

..

 

..

..

Skåne

10

1,4

 

830

71,8

 

..

..

Hallands

..

..

 

420

69,0

 

..

..

Västra Götalands

180

9,5

 

3 040

42,1

 

..

..

Värmlands

..

..

 

670

64,9

 

-

-

Örebro

..

..

 

480

65,9

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

140

26,1

 

-

-

Dalarnas

..

..

 

300

84,1

 

-

-

Gävleborgs

..

..

 

830

84,7

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

880

97,2

 

-

-

Jämtlands

..

..

 

1 050

96,6

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

460

87,1

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

300

95,4

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

 

330

74,0

 

..

..

Götalands mellanbygder

20

2,7

 

690

60,7

 

..

..

Götalands norra slättbygder

180

8,3

 

2 490

45,7

 

..

..

Svealands slättbygder

20

2,0

 

1 710

48,4

 

..

..

Götalands skogsbygder

50

5,2

 

2 550

50,9

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

 

1 010

50,6

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

2 760

94,5

 

..

..

Övre Norrland

-

-

 

900

90,9

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

280

5,3

 

12 610

58,8

 

560

94,6

2008

150

3,6

 

10 780

61,7

 

460

90,5

2007

110

2,6

 

10 590

55,3

 

400

97,6

2006

470

10,0

 

11 700

64,1

 

.. 2

.. 2

2005

170

3,9

 

11 660

61,6

 

.. 2

.. 2

2004

40

0,8

 

6 930

37,1

 

.. 2

.. 2


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

2) 2007 är första året som majs ingår i skördestatistiken.