Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23. Spannmål totalt, ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder 2009

Hektar och procent total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

23. Total cereals, peas and field beans. Area harvested as green fodder in 2009

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Spannmål totalt 2)

 

Ärter

 

Åkerbönor

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

190

6,3

 

..

..

 

..

..

Uppsala

830

10,5

 

0

0,0

 

..

..

Södermanlands

580

10,5

 

10

3,6

 

..

..

Östergötlands

840

9,8

 

0

0,0

 

0

0,0

Jönköpings

1 030

30,2

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

390

32,8

 

..

..

 

-

-

Kalmar

520

23,9

 

..

..

 

..

..

Gotlands

450

17,0

 

..

..

 

..

..

Blekinge

90

18,2

 

-

-

 

-

-

Skåne

1 240

23,2

 

..

..

 

..

..

Hallands

620

26,5

 

..

..

 

..

..

Västra Götalands

4 400

14,0

 

0

0,6

 

0

0,0

Värmlands

960

13,4

 

..

..

 

..

..

Örebro

560

19,2

 

..

..

 

..

..

Västmanlands

320

4,9

 

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

380

13,4

 

..

..

 

..

..

Gävleborgs

1 220

31,6

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

980

56,1

 

-

-

 

-

-

Jämtlands

1 110

52,6

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

650

44,1

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

370

36,7

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

360

10,9

 

..

..

 

..

..

Götalands mellanbygder

1 360

21,9

 

10

4,1

 

..

..

Götalands norra slättbygder

3 290

11,3

 

0

0,0

 

0

0,0

Svealands slättbygder

2 530

8,7

 

10

1,2

 

0

1,9

Götalands skogsbygder

4 240

25,5

 

..

..

 

10

2,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 540

15,9

 

..

..

 

..

..

Nedre Norrland

3 340

46,9

 

-

-

 

-

-

Övre Norrland

1 160

44,0

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

18 110

17,4

 

60

2,1

 

0

0,6

2008

16 350

16,6

 

80

3,1

 

20

0,6

2007

14 630

16,0

 

10

20,4

 

20

0,6

2006

16 450

17,5

 

180

4,3

 

40

1,0

2005

17 300

16,5

 

100

1,8

 

160

3,6

2004

8 550

8,0

 

300

4,8

 

30

0,8


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

2) Från år 2007 inklusive majs.