Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Spannmål, trindsäd och oljeväxter 2009. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

25. Cereals, dried pulses and oilseed crops in 2009. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall av företag

Vägran

Annan orsak

Län

 

 

 

 

Stockholms

71

66

2

3

Uppsala

157

155

2

0

Södermanlands

110

110

0

0

Östergötlands

185

178

7

0

Jönköpings

69

65

1

3

Kronobergs

41

40

1

0

Kalmar

54

53

1

0

Gotlands

75

69

1

5

Blekinge

25

24

0

1

Skåne

143

137

6

0

Hallands

58

57

1

0

Västra Götalands

212

197

9

6

Värmlands

127

119

7

1

Örebro

71

70

1

0

Västmanlands

125

119

5

1

Dalarnas

66

63

3

0

Gävleborgs

81

76

2

3

Västernorrlands

55

51

2

2

Jämtlands

61

60

0

1

Västerbottens

50

50

0

0

Norrbottens

41

39

0

2

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

77

75

2

0

Götalands mellanbygder

175

164

6

5

Götalands norra slättbygder

273

258

12

3

Svealands slättbygder

567

549

14

4

Götalands skogsbygder

301

288

7

6

Mellersta Sveriges skogsbygder

200

193

5

2

Nedre Norrland

188

177

5

6

Övre Norrland

96

94

0

2

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2009

1 877

1 798

51

28

2008

1 878

1 799

40

39

2007

1 869

1 806

36

27

2006

1 808

1 735

46

28

2005

1 603

1 539

31

33

2004

1 601

1 518

39

44


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.