Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26. Matpotatis 2009. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

26. Table potatoes in 2009. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

3

3

0

Uppsala

4

4

0

Södermanlands

1

1

0

Östergötlands

6

6

0

Jönköpings

3

3

0

Kronobergs

2

2

0

Kalmar

7

7

0

Gotlands

16

15

1

Blekinge

2

2

0

Skåne

21

19

2

Hallands

3

3

0

Västra Götalands

30

27

3

Värmlands

9

9

0

Örebro

5

4

1

Västmanlands

1

1

0

Dalarnas

23

21

2

Gävleborgs

17

15

2

Västernorrlands

12

11

1

Jämtlands

8

8

0

Västerbottens

5

5

0

Norrbottens

12

10

2

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

11

11

0

Götalands mellanbygder

33

30

3

Götalands norra slättbygder

13

12

1

Svealands slättbygder

11

11

0

Götalands skogsbygder

29

27

2

Mellersta Sveriges skogsbygder

32

31

1

Nedre Norrland

44

39

5

Övre Norrland

17

15

2

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

2009

190

176

14

2008

186

170

16

2007

186

176

10

2006

200

182

18

2005

200

184

16

2004

209

197

12


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.