Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

27. Slåttervall och betesvall 2009. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

27. Temporary grasses and grazings in 2009. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

16

14

2

Uppsala

22

20

2

Södermanlands

21

21

0

Östergötlands

32

26

6

Jönköpings

25

24

1

Kronobergs

12

11

1

Kalmar

21

19

2

Gotlands

17

17

0

Blekinge

2

2

0

Skåne

30

27

3

Hallands

23

22

1

Västra Götalands

98

90

8

Värmlands

43

43

0

Örebro

14

13

1

Västmanlands

12

9

3

Dalarnas

24

20

4

Gävleborgs

28

26

2

Västernorrlands

18

16

2

Jämtlands

15

15

0

Västerbottens

15

15

0

Norrbottens

12

11

1

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

30

29

1

Götalands mellanbygder

35

34

1

Götalands norra slättbygder

63

54

9

Svealands slättbygder

94

87

7

Götalands skogsbygder

123

112

11

Mellersta Sveriges skogsbygder

62

58

4

Nedre Norrland

63

58

5

Övre Norrland

30

29

1

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

2009

500

461

39

2008

526

483

43

2007

527

441

86

2006

521

448

73

2005

525

442

83

2004

522

448

74


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.