Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Höstråg. Skörd 2009. Ekologisk odling

3a. Winter rye. Harvest in 2009. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

50

6,6

..

..

..

Uppsala

20

2 940

2,0

290

12,9

900

2,0

56

Södermanlands

12

..

..

120

10,5

..

..

..

Östergötlands

17

..

..

360

8,7

..

..

..

Jönköpings

1

..

..

10

60,4

..

..

..

Kronobergs

2

..

..

30

50,2

..

..

..

Kalmar

3

..

..

20

2,3

..

..

..

Gotlands

8

..

..

170

16,8

..

..

..

Blekinge

1

..

..

0

1,4

..

..

..

Skåne

34

3 910

3,5

500

2,9

2 000

4,1

55

Hallands

10

..

..

100

28,9

..

..

..

Västra Götalands

30

2 560

6,4

1170

22,9

3 000

6,4

47

Värmlands

3

..

..

40

8,0

..

..

..

Örebro

9

..

..

80

4,4

..

..

..

Västmanlands

12

..

..

150

29,4

..

..

..

Dalarnas

6

..

..

120

23,3

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

10

17,5

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

0

48,0

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

24

4 140

1,4

320

3,8

1 300

1,4

56

Götalands mellanbygder

21

3 420

3,8

390

3,8

1 300

4,6

52

Götalands norra slättbygder

36

2 570

6,6

1280

15,3

3 300

6,6

44

Svealands slättbygder

56

2 500

1,5

700

10,6

1 800

1,5

51

Götalands skogsbygder

23

2 930

7,0

300

19,0

900

7,0

50

Mellersta Sveriges skogsb

11

..

..

190

15,4

..

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

20

27,6

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

0

48,0

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

172

2 750

2,8

3 210

8,8

8 800

2,8

44

2008

139

3 050

2,4

2 550

9,3

7 800

2,4

47

2007

110

3 020

1,4

1 880

7,6

5 700

2,0

52

2006

153

2 480

2,9

2 920

12,6

7 300

3,0

47

2005

121

3 060

2,0

2 740

12,8

8 400

2,3

56

2004

166

3 095

1,2

3 360

13,9

10 400

1,2

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

2 940

 

2 690

 

7 900

 

 


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologiska produktionsformer. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1001. Areal skördad som grönfoder ingår ej.