Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Höstråg. Skörd 2009. Konventionell odling

3b. Winter rye. Harvest in 2009. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

14

..

..

770

Uppsala

39

5 200

2,5

1 930

Södermanlands

18

..

..

1 030

Östergötlands

59

6 230

1,7

3 740

Jönköpings

-

-

-

10

Kronobergs

1

..

..

30

Kalmar

22

5 240

6,6

760

Gotlands

18

..

..

840

Blekinge

7

..

..

210

Skåne

196

7 120

1,6

16 910

Hallands

7

..

..

250

Västra Götalands

56

5 420

2,9

3 940

Värmlands

6

..

..

410

Örebro

29

4 490

4,0

1 740

Västmanlands

8

..

..

360

Dalarnas

12

..

..

400

Gävleborgs

-

-

-

20

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

125

7 420

1,3

8 110

Götalands mellanbygder

111

6 530

2,9

9 920

Götalands norra slättbygder

108

5 860

1,9

7 090

Svealands slättbygder

108

4 940

1,4

5 880

Götalands skogsbygder

17

..

..

1 280

Mellersta Sveriges skogsb

23

4 140

5,3

1 040

Nedre Norrland

-

-

-

40

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2009

492

6 260

1,1

33 360

2008

447

6 490

1,0

24 950

2007

372

5 830

1,1

22 720

2006

378

5 310

1,4

20 350

2005

450

5 480

1,8

18 510

2004

470

5 820

1,0

20 840

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

5 790

 

21 470


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.