Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Höstkorn. Skörd 2009. Konventionell odling

4b. Winter barley. Harvest in 2009. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

170

Uppsala

3

..

..

230

Södermanlands

2

..

..

110

Östergötlands

21

5 830

1,9

1 200

Jönköpings

2

..

..

40

Kronobergs

2

..

..

20

Kalmar

78

5 570

3,4

3 420

Gotlands

68

5 190

3,0

3 450

Blekinge

16

..

..

390

Skåne

116

6 330

2,9

6 600

Hallands

8

..

..

320

Västra Götalands

41

3 910

2,6

1 780

Värmlands

2

..

..

60

Örebro

1

..

..

70

Västmanlands

1

..

..

120

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

85

6 590

2,0

4 250

Götalands mellanbygder

187

5 510

2,3

9 450

Götalands norra slättbygder

58

4 560

2,5

2 810

Svealands slättbygder

11

..

..

730

Götalands skogsbygder

21

5 270

7,8

660

Mellersta Sveriges skogsb

1

..

..

80

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2009

363

5 590

1,6

17 960

2008

229

5 650

1,6

10 270

2007

184

5 320

2,0

8 220

2006

120

4 750

3,6

5 620

2005

116

5 800

2,1

5 310

2004

106

5 600

2,6

5 190

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

5 420

 

6 920


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.