Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009

JO 16 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Vårkorn. Skörd 2009. Ekologisk odling

5a. Spring barley. Harvest in 2009. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

24

2 130

10,8

340

3,4

700

10,8

50

Uppsala

44

2 500

3,5

1 100

2,8

2 800

4,3

57

Södermanlands

33

2 660

1,8

610

3,9

1 600

2,1

57

Östergötlands

35

3 120

3,5

560

3,3

1 800

4,5

59

Jönköpings

29

3 470

5,7

770

15,4

2 700

11,3

90

Kronobergs

13

..

..

200

9,9

..

..

..

Kalmar

24

2 950

5,1

550

5,5

1 600

9,8

71

Gotlands

36

2 710

2,1

620

4,8

1 700

8,7

60

Blekinge

11

..

..

160

4,4

..

..

..

Skåne

48

3 740

1,7

1 330

1,7

5 000

2,8

62

Hallands

17

..

..

290

1,4

..

..

69

Västra Götalands

33

2 640

5,3

2 020

5,1

5 300

5,8

56

Värmlands

31

1 990

5,4

1 000

9,3

2 000

5,6

62

Örebro

18

..

..

260

1,5

..

..

..

Västmanlands

19

..

..

340

1,4

..

..

..

Dalarnas

30

2 490

5,6

1 040

9,7

2 600

6,1

75

Gävleborgs

37

2 430

6,4

1 560

14,1

3 800

8,9

84

Västernorrlands

21

2 590

5,1

630

18,9

1 600

5,5

115

Jämtlands

25

2 380

3,1

890

45,0

2 100

4,1

72

Västerbottens

21

2 450

4,1

550

7,0

1 300

6,8

91

Norrbottens

19

..

..

600

16,1

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

25

3 930

0,9

670

1,0

2 600

0,9

65

Götalands mellanbygder

79

3 070

1,8

1 540

3,7

4 700

4,1

62

Götalands norra slättbygder

44

2 660

4,9

1 590

3,6

4 200

5,2

53

Svealands slättbygder

150

2 410

2,2

3 160

2,9

7 600

2,4

55

Götalands skogsbygder

91

3 240

2,6

2 490

8,2

8 100

4,9

75

Mellersta Sveriges skogsb

63

2 150

3,9

1 900

9,1

4 100

4,8

65

Nedre Norrland

75

2 570

3,6

2 870

18,2

7 400

4,9

90

Övre Norrland

41

2 450

2,9

1 170

10,1

2 900

4,0

93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

568

2 690

1,2

15 420

4,5

41 500

1,6

57

2008

593

2 660

1,8

15 510

4,0

41 300

2,7

63

2007

553

2 610

2,1

14 320

4,6

37 400

2,8

58

2006

495

2 060

1,9

15 290

5,1

31 500

2,4

56

2005

479

2 300

2,1

19 610

5,4

45 200

2,8

53

2004

509

2 540

1,9

21 620

5,6

54 800

2,0

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

2 430

 

17 270

 

42 000

 

 


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologiska produktionsformer. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1001. Areal skördad som grönfoder ingår ej.