Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2010

JO 16 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2010

1. Winter wheat. Yield per hectare, crop area and total production in 2010

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

91

3 990

2,2

12 770

50 900

2,2

Uppsala

184

5 000

1,8

25 710

128 500

1,8

Södermanlands

165

4 420

1,9

23 390

103 400

1,9

Östergötlands

262

5 520

1,3

48 150

265 600

1,3

Jönköpings

22

5 340

5,0

1 490

8 000

5,4

Kronobergs

16

..

..

690

..

..

Kalmar

116

4 910

2,8

11 360

55 700

2,8

Gotlands

92

4 430

2,4

6 140

27 200

2,4

Blekinge

48

5 820

3,7

2 910

16 900

3,7

Skåne

482

6 600

0,7

100 040

660 500

0,7

Hallands

97

6 480

1,4

9 810

63 600

2,7

Västra Götalands

352

5 740

1,3

61 520

353 300

1,3

Värmlands

39

4 900

7,2

3 070

15 000

7,2

Örebro

110

4 740

2,0

10 810

51 300

2,0

Västmanlands

99

4 580

2,1

10 980

50 200

2,1

Dalarnas

27

3 660

8,6

1 360

5 000

8,6

Gävleborgs

17

..

..

510

..

..

Västernorrlands

2

..

..

20

..

..

Jämtlands

1

..

..

20

..

..

Västerbottens

-

-

-

10

..

..

Norrbottens

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

446

6 810

0,6

85 110

579 200

0,6

Götalands mellanbygder

307

5 440

1,3

38 020

206 900

1,3

Götalands norra slättbygder

547

5 710

0,9

100 660

574 600

1,0

Svealands slättbygder

672

4 640

1,0

85 200

395 300

1,0

Götalands skogsbygder

170

5 000

2,6

14 910

74 600

3,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

70

4 210

3,1

6 610

27 800

3,1

Nedre Norrland

10

..

..

280

..

..

Övre Norrland

-

-

-

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

2 222

5 660

0,5

330 760

1 873 100

0,5

2009

2 237

6 310

0,5

326 330

2 060 100

0,5

2008

2 244

6 440

0,5

311 470

2 004 600

0,5

2007

2 223

6 460

0,4

322 990

2 087 800

0,4

2006

2 252

5 660

0,6

317 400

1 795 200

0,6

2005

2 214

6 630

0,6

295 090

1 957 000

0,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2005-2009

.

6 300

.

314 660

1 980 900

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.