Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2010

JO 16 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Ärter. Hektarskörd, areal och totalskörd 2010

10. Peas. Yield per hectare, crop area and total production in 2010

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

34

2 280

3,1

1 210

2 800

3,1

Uppsala

90

2 300

3,7

3 640

8 400

3,7

Södermanlands

46

2 060

4,1

1 800

3 700

4,1

Östergötlands

84

2 300

3,9

3 680

8 500

3,9

Jönköpings

4

..

..

90

..

..

Kronobergs

3

..

..

20

..

..

Kalmar

32

2 370

3,6

890

2 100

3,7

Gotlands

47

2 560

3,4

1 470

3 800

4,1

Blekinge

6

..

..

80

..

..

Skåne

29

2 680

11,4

1 500

4 000

11,4

Hallands

15

..

..

430

..

..

Västra Götalands

100

2 700

3,9

3 740

10 100

3,9

Värmlands

16

..

..

460

..

..

Örebro

48

2 300

4,0

1 620

3 700

4,0

Västmanlands

44

1 780

5,0

1 600

2 800

5,0

Dalarnas

10

..

..

230

..

..

Gävleborgs

4

..

..

120

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

30

2 910

13,9

1 110

3 200

13,9

Götalands mellanbygder

88

2 530

2,3

3 040

7 700

2,6

Götalands norra slättbygder

165

2 540

2,8

6 560

16 700

2,8

Svealands slättbygder

270

2 180

2,1

10 050

21 900

2,1

Götalands skogsbygder

34

2 490

11,2

910

2 300

11,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

23

2 210

2,7

870

1 900

2,7

Nedre Norrland

2

..

..

50

..

..

Övre Norrland

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

612

2 390

1,6

22 600

54 000

1,6

2009

500

3 000

1,5

16 300

48 900

1,6

2008

363

2 720

2,1

10 710

29 100

2,4

2007

419

2 850

1,7

13 340

38 000

1,8

2006

586

2 630

1,4

19 320

50 800

1,7

2005

758

2 710

1,3

24 160

65 400

1,3

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2005-2009

.

2 780

.

16 770

46 400

.


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 29.