Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2010

JO 16 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Åkerbönor. Hektarskörd, areal och totalskörd 2010

11. Field beans. Yield per hectare, crop area and total production in 2010

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

270

..

..

Uppsala

8

..

..

550

..

..

Södermanlands

21

1 540

12,4

780

1 200

12,4

Östergötlands

50

2 120

6,0

3 060

6 500

6,7

Jönköpings

3

..

..

110

..

..

Kronobergs

1

..

..

0

..

..

Kalmar

5

..

..

80

..

..

Gotlands

1

..

..

90

..

..

Blekinge

1

..

..

0

..

..

Skåne

19

..

..

1 020

..

..

Hallands

8

..

..

390

..

..

Västra Götalands

84

2 780

5,0

5 730

16 000

5,0

Värmlands

5

..

..

260

..

..

Örebro

8

..

..

140

..

..

Västmanlands

13

..

..

540

..

..

Dalarnas

-

-

-

30

..

..

Gävleborgs

-

-

-

10

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

21

2 690

3,3

980

2 600

3,3

Götalands mellanbygder

9

..

..

350

..

..

Götalands norra slättbygder

117

2 630

3,3

7 700

20 200

3,3

Svealands slättbygder

60

1 650

6,1

2 500

4 100

6,1

Götalands skogsbygder

22

2 190

7,1

1 190

2 600

10,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

4

..

..

360

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

233

2 380

2,8

13 050

31 100

2,9

2009

137

3 280

2,3

7 970

26 100

2,4

2008

124

2 190

5,2

6 280

13 700

5,2

2007

115

2 100

4,3

5 360

11 300

4,4

2006

117

2 130

3,4

6 120

13 000

3,6

2005

146

2 320

3,6

6 430

14 900

4,1

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2005-2009

.

2 400

.

6 430

15 800

.


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 29.