Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2010

JO 16 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Höstraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2010

12. Winter rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2010

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

29

2 300

5,5

950

2 200

5,5

Uppsala

24

2 700

3,5

900

2 400

3,5

Södermanlands

54

2 500

1,4

1 890

4 700

1,4

Östergötlands

122

2 160

2,5

6 410

13 900

2,5

Jönköpings

10

..

..

230

..

..

Kronobergs

8

..

..

140

..

..

Kalmar

75

3 060

2,0

3 690

11 300

2,0

Gotlands

76

2 800

2,1

3 690

10 300

2,1

Blekinge

24

3 130

2,7

740

2 300

2,7

Skåne

422

3 410

0,7

40 880

139 200

0,7

Hallands

70

3 100

2,3

2 470

7 700

2,3

Västra Götalands

161

2 790

1,9

8 700

24 300

1,9

Värmlands

4

..

..

100

..

..

Örebro

16

..

..

710

..

..

Västmanlands

11

..

..

260

..

..

Dalarnas

1

..

..

40

..

..

Gävleborgs

2

..

..

30

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

382

3 450

0,8

32 720

112 800

0,8

Götalands mellanbygder

246

3 100

1,2

17 320

53 700

1,2

Götalands norra slättbygder

262

2 550

1,7

14 240

36 200

1,7

Svealands slättbygder

138

2 420

1,7

4 800

11 600

1,7

Götalands skogsbygder

72

2 810

3,2

2 380

6 700

3,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

9

..

..

360

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

1 109

3 090

0,6

71 820

222 100

0,6

2009

1 026

3 540

0,7

67 800

240 300

0,7

2008

1 142

3 340

0,7

61 850

206 300

0,7

2007

1 019

3 040

0,7

50 330

153 100

0,7

2006

942

3 190

0,6

47 630

151 700

0,6

2005

788

3 230

0,7

34 970

113 100

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2005-2009

.

3 270

.

52 520

172 900

.


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 30.