Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2010

JO 16 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Vårraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2010

13. Spring rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2010

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

53

1 650

3,1

2 760

4 600

3,1

Uppsala

135

1 780

1,7

8 060

14 300

1,7

Södermanlands

81

1 440

2,5

3 550

5 100

2,5

Östergötlands

77

1 310

4,3

3 980

5 200

4,3

Jönköpings

7

..

..

120

..

..

Kronobergs

4

..

..

40

..

..

Kalmar

9

..

..

230

..

..

Gotlands

31

1 240

7,2

1 110

1 400

7,2

Blekinge

6

..

..

90

..

..

Skåne

25

1 290

4,4

1 000

1 300

4,4

Hallands

20

1 510

4,2

720

1 100

4,2

Västra Götalands

97

1 590

3,3

5 540

8 800

3,3

Värmlands

22

1 590

2,6

760

1 200

2,6

Örebro

70

1 410

2,5

3 600

5 100

2,5

Västmanlands

80

1 300

2,6

3 790

4 900

2,6

Dalarnas

7

..

..

250

..

..

Gävleborgs

4

..

..

80

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

28

1 320

3,4

970

1 300

3,4

Götalands mellanbygder

43

1 300

6,1

1 490

1 900

6,1

Götalands norra slättbygder

149

1 470

2,9

7 920

11 600

2,9

Svealands slättbygder

428

1 560

1,2

21 950

34 300

1,2

Götalands skogsbygder

48

1 540

2,9

1 990

3 100

3,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

31

1 370

2,8

1 360

1 900

2,8

Nedre Norrland

1

..

..

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

728

1 520

1,0

35 680

54 100

1,0

2009

649

1 880

1,0

29 220

54 900

1,0

2008

618

1 980

1,0

34 330

48 200

1,0

2007

729

1 910

0,8

32 980

63 000

0,8

2006

764

1 700

0,9

34 990

59 700

1,0

2005

913

1 890

1,0

38 510

72 700

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2005-2009

.

1 870

.

34 010

59 700

.


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 30.