Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2010

JO 16 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Vårrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2010

15. Spring turnip rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2010

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

100

..

..

Uppsala

3

..

..

200

..

..

Södermanlands

3

..

..

110

..

..

Östergötlands

3

..

..

100

..

..

Jönköpings

-

-

-

10

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

1

..

..

20

..

..

Gotlands

2

..

..

60

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

2

..

..

60

..

..

Hallands

-

-

-

20

..

..

Västra Götalands

13

..

..

320

..

..

Värmlands

9

..

..

270

..

..

Örebro

2

..

..

30

..

..

Västmanlands

2

..

..

100

..

..

Dalarnas

21

1 110

6,7

520

600

6,7

Gävleborgs

8

..

..

240

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

20

..

..

Norrbottens

3

..

..

30

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2

..

..

60

..

..

Götalands mellanbygder

2

..

..

70

..

..

Götalands norra slättbygder

8

..

..

200

..

..

Svealands slättbygder

20

1 010

10,1

700

700

10,1

Götalands skogsbygder

6

..

..

160

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

30

1 030

5,2

870

900

5,2

Nedre Norrland

4

..

..

110

..

..

Övre Norrland

3

..

..

60

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

75

1 130

4,4

2 210

2 500

4,4

2009

72

1 320

3,7

2 140

2 800

3,7

2008

96

1 440

3,1

2 450

3 500

3,1

2007

99

1 330

5,4

3 300

4 400

5,4

2006

190

1 170

3,7

6 210

7 300

3,8

2005

184

1 370

2,6

7 080

9 700

2,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2005-2009

.

1 330

.

4 240

5 500

.


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 30.