Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2010

JO 16 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Oljelin. Hektarskörd, areal och totalskörd 2010

16. Oil flax. Yield per hectare, crop area and total production in 2010

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

20

1 120

3,3

880

1 000

3,3

Uppsala

35

1 060

4,1

1 380

1 500

4,1

Södermanlands

45

1 140

2,4

2 140

2 400

2,4

Östergötlands

121

1 350

2,1

6 910

9 400

2,3

Jönköpings

-

-

-

20

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

5

..

..

90

..

..

Gotlands

1

..

..

40

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

10

..

..

450

..

..

Hallands

9

..

..

180

..

..

Västra Götalands

78

1 350

4,5

4 530

6 100

4,5

Värmlands

3

..

..

70

..

..

Örebro

27

1 100

3,6

1 090

1 200

3,6

Västmanlands

26

930

5,0

1 190

1 100

5,0

Dalarnas

1

..

..

0

..

..

Gävleborgs

2

..

..

10

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

14

..

..

610

..

..

Götalands mellanbygder

8

..

..

160

..

..

Götalands norra slättbygder

187

1 370

2,1

10 860

14 900

2,2

Svealands slättbygder

156

1 070

1,7

6 600

7 100

1,7

Götalands skogsbygder

8

..

..

210

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

10

..

..

570

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

383

1 250

1,5

18 960

23 600

1,7

2009

215

1 900

1,2

9 910

18 900

1,3

2008

82

1 520

2,9

3 530

5 400

2,9

2007

113

1 560

3,3

4 320

6 700

3,3

2006

190

1 370

2,3

8 690

11 900

2,4

2005

236

1 600

2,2

9 850

15 700

2,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2005-2009

.

1 590

.

7 260

11 700

.


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 30.