Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2010

JO 16 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Matpotatis. Hektarskörd, areal och totalskörd 2010

17. Table potatoes. Yield per hectare, crop area and total production in 2010

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd tot,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

..

110

..

..

Uppsala

18

..

..

..

270

..

..

Södermanlands

5

..

..

..

90

..

..

Östergötlands

55

35 130

31 930

1,8

1 820

58 200

1,8

Jönköpings

16

..

..

..

220

..

..

Kronobergs

10

..

..

..

90

..

..

Kalmar

21

32 110

29 470

3,8

480

14 200

3,8

Gotlands

30

29 660

27 370

4,1

950

26 100

4,1

Blekinge

11

..

..

..

110

..

..

Skåne

250

30 930

28 990

1,3

7 140

206 800

1,3

Hallands

70

33 600

31 190

3,3

2 130

66 500

3,3

Västra Götalands

86

32 150

29 150

1,6

2 790

81 200

1,6

Värmlands

26

27 710

24 720

1,2

470

11 600

1,2

Örebro

33

23 660

21 650

2,7

610

13 100

2,7

Västmanlands

1

..

..

..

50

..

..

Dalarnas

48

26 340

23 110

1,8

930

21 600

1,8

Gävleborgs

33

19 440

17 130

2,6

290

5 000

2,6

Västernorrlands

20

23 130

20 230

10,5

180

3 600

10,5

Jämtlands

14

..

..

..

140

..

..

Västerbottens

36

20 880

16 680

4,0

390

6 400

4,0

Norrbottens

30

21 220

16 770

1,2

570

9 500

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

197

32 330

30 260

1,8

5 620

170 100

1,8

Götalands mellanbygder

163

30 170

28 100

1,4

4 850

136 300

1,4

Götalands norra slättbygder

114

34 560

31 370

1,0

4 160

130 500

1,0

Svealands slättbygder

68

25 720

23 230

1,4

1 350

31 400

1,4

Götalands skogsbygder

70

25 410

23 100

3,5

1 010

23 300

3,5

Mell Sveriges skogsbygder

53

23 340

20 670

1,5

860

17 900

1,5

Nedre Norrland

84

22 950

20 060

2,8

1 010

20 300

2,8

Övre Norrland

66

21 080

16 740

1,8

970

16 300

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

815

29 880

27 360

0,7

19 840

542 900

0,7

2009

910

31 450

28 850

0,7

19 710

568 500

0,7

2008

886

31 200

28 490

0,7

19 590

558 200

0,7

2007

974

28 850

26 300

0,8

20 330

534 700

0,8

2006

1 023

28 430

25 990

0,7

20 210

525 300

0,7

2005

1 059

30 810

28 200

0,7

22 080

622 700

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2005-2009

.

30 150

27 570

.

20 380

561 900

.


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.