Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2010

JO 16 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Potatis för stärkelse. Hektarskörd, areal och totalskörd 2010

18. Potatoes for processing of starch. Yield per hectare, crop area and total production in 2010

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

-

Uppsala

-

-

-

-

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

-

0

..

..

Östergötlands

-

-

-

-

10

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

0

..

..

Kronobergs

1

..

..

..

10

..

..

Kalmar

25

35 190

35 050

1,5

730

25 500

1,5

Gotlands

-

-

-

-

10

..

..

Blekinge

36

34 060

33 920

3,2

2 200

74 600

3,2

Skåne

86

39 080

38 930

1,3

4 230

164 700

1,3

Hallands

1

..

..

..

10

..

..

Västra Götalands

4

..

..

..

140

..

..

Värmlands

-

-

-

-

10

..

..

Örebro

-

-

-

-

0

..

..

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

0

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

0

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

10

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

20

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

20

39 170

39 010

1,9

740

28 900

1,9

Götalands mellanbygder

113

37 330

37 180

1,3

5 810

215 900

1,3

Götalands norra slättbygder

4

..

..

..

130

..

..

Svealands slättbygder

-

-

-

-

10

..

..

Götalands skogsbygder

16

..

..

..

650

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

-

-

-

-

0

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

30

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

153

37 290

37 140

1,2

7 360

273 400

1,2

2009

157

40 060

39 900

1,4

7 250

289 400

1,4

2008

159

40 610

40 440

1,2

7 290

295 000

1,2

2007

169

31 790

31 660

2,3

8 030

254 300

2,3

2006

162

31 820

31 690

1,9

7 970

252 500

1,9

2005

168

38 930

38 770

1,2

8 370

324 600

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2005-2009

.

36 640

36 490

.

7 780

283 200

.


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för rötskadade knölar.