Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2010

JO 16 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Slåttervall. Första skörd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2010

19. Temporary grasses. First cut. Yield per hectare, crop area and total production in 2010

 

Område

Antal

företag

1)

Inbärgad 1:a skörd, kg/ha 1)

Medel­fel, procent

Areal 1:a skörd, hektar 2)

Medel­fel, procent

Total inbärgad 1:a skörd, ton 1)

Medel­fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

21

4 140

6,5

26 260

8,0

108 700

10,3

Uppsala

36

3 700

6,3

36 940

6,9

136 800

9,4

Södermanlands

29

3 040

8,5

31 700

6,7

96 500

10,9

Östergötlands

41

3 670

6,8

53 920

5,5

198 000

8,8

Jönköpings

38

3 250

6,7

55 280

3,7

179 600

7,7

Kronobergs

31

4 000

7,9

32 360

2,7

129 400

8,4

Kalmar

43

3 590

6,3

61 190

3,3

219 600

7,1

Gotlands

27

4 490

7,0

34 690

3,6

155 600

7,9

Blekinge

15

..

..

..

..

..

..

Skåne

78

3 820

6,1

77 940

4,0

297 300

7,3

Hallands

34

3 620

7,6

36 560

5,7

132 200

9,5

Västra Götalands

124

3 010

4,7

140 180

3,3

421 700

5,7

Värmlands

42

3 270

8,0

48 100

5,4

157 100

9,7

Örebro

21

3 370

7,5

26 510

8,1

89 300

11,0

Västmanlands

12

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

20

3 520

8,4

29 990

6,2

105 500

10,4

Gävleborgs

28

2 810

7,0

39 200

4,6

110 100

8,4

Västernorrlands

36

3 280

7,0

34 270

5,0

112 300

8,6

Jämtlands

19

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

43

2 610

4,7

40 330

6,1

105 400

7,7

Norrbottens

13

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

44

3 970

7,4

34 990

7,4

138 900

10,5

Götalands mellanbygder

80

4 300

4,7

107 620

4,7

463 200

6,7

Götalands n:a slättbygder

82

3 300

6,3

85 080

6,3

280 700

8,9

Svealands slättbygder

127

3 660

3,5

147 000

3,5

537 800

5,0

Götalands skogsbygder

209

3 310

3,2

261 770

3,2

867 300

4,5

Mell Sveriges skogsbygder

67

2 980

5,4

84 960

5,4

252 900

7,6

Nedre Norrland

81

3 370

5,0

101 080

5,0

340 700

7,0

Övre Norrland

61

2 730

5,1

69 170

5,1

188 900

7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

751

3 450

1,7

894 470

1,7

3 082 800

2,4

2009

768

3 320

1,9

888 800

1,1

2 946 300

2,2

2008

719

2 670

3,0

870 840

1,5

2 326 100

3,3

2007

745

3 270

1,7

831 390

1,2

2 720 800

2,0

2006

780

2 970

1,6

816 400

1,1

2 425 000

1,9

2005

791

3 330

1,6

803 920

1,1

2 674 400

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2005-2009

.

3 110

.

842 270

.

2 618 500

.


 

Anm. Vattenhalt 16,5 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Arealen slåttervall har skattats genom att minska den totala vallarealen med arealen betesvall och ej utnyttjad vall.