Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2010

JO 16 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2010

2. Spring wheat. Yield per hectare, crop area and total production in 2010

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

33

3 440

2,2

1 690

5 800

2,2

Uppsala

133

4 060

2,0

10 910

44 300

2,1

Södermanlands

81

3 790

2,8

4 340

16 400

4,7

Östergötlands

64

4 150

3,3

4 470

18 500

3,5

Jönköpings

12

..

..

180

..

..

Kronobergs

17

..

..

520

..

..

Kalmar

31

4 260

3,0

1 120

4 800

3,2

Gotlands

56

3 700

4,0

3 020

11 100

4,0

Blekinge

17

..

..

960

..

..

Skåne

143

5 000

1,5

9 210

46 100

3,2

Hallands

52

4 550

4,1

3 230

14 700

4,1

Västra Götalands

115

3 770

2,4

8 160

30 800

2,7

Värmlands

20

3 970

3,1

1 020

4 100

3,1

Örebro

89

4 300

2,1

7 210

31 000

2,1

Västmanlands

110

3 520

2,6

8 590

30 300

2,7

Dalarnas

19

..

..

960

..

..

Gävleborgs

15

..

..

700

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

3

..

..

30

..

..

Västerbottens

1

..

..

0

..

..

Norrbottens

1

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

154

5 030

1,5

9 560

48 000

1,5

Götalands mellanbygder

121

4 280

2,5

6 600

28 200

4,7

Götalands norra slättbygder

148

3 920

2,2

10 140

39 700

2,5

Svealands slättbygder

446

3 940

1,2

32 330

127 300

1,3

Götalands skogsbygder

77

3 940

3,2

4 010

15 800

3,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

48

3 040

4,3

3 100

9 400

4,4

Nedre Norrland

16

..

..

570

..

..

Övre Norrland

2

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

1 012

4 070

0,8

66 370

269 900

1,0

2009

773

4 570

1,2

47 710

217 800

1,2

2008

828

4 030

1,1

49 070

197 600

1,2

2007

672

4 470

1,3

37 530

167 900

1,5

2006

754

4 030

0,9

42 750

172 200

1,0

2005

1 054

4 910

0,8

59 030

289 800

0,9

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2005-2009

.

4 400

.

47 220

209 100

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.