Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2010

JO 16 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Slåttervall. Återväxt och total inbärgad vallskörd. Hektarskörd och totalskörd 2010

20. Temporary grasses. Regrowth and total production. Yield per hectare and total production in 2010

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha 1, 2)

Medelfel, procent

Total in­bärgad återväxt­skörd, ton 1, 2)

Medelfel, procent

 

Inbärgad vallskörd, kg/ha 1)

Total inbärgad vallskörd, ton 1)

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

Uppsala

1 690

16,7

62 500

18,1

 

5 400

199 300

Södermanlands

2 160

22,5

68 400

23,5

 

5 200

164 900

Östergötlands

2 950

18,1

158 900

18,9

 

6 620

356 900

Jönköpings

1 980

15,1

109 200

15,5

 

5 220

288 800

Kronobergs

2 630

11,4

85 100

11,8

 

6 630

214 600

Kalmar

2 840

10,5

173 900

11,0

 

6 430

393 500

Gotlands

3 100

17,8

107 300

18,1

 

7 580

262 900

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

Skåne

2 340

11,0

182 400

11,7

 

6 160

479 700

Hallands

3 410

12,6

124 600

13,8

 

7 020

256 800

Västra Götalands

2 550

9,2

358 000

9,7

 

5 560

779 700

Värmlands

1 280

18,2

61 400

19,0

 

4 540

218 500

Örebro

..

..

..

..

 

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

Västernorrlands

1 220

18,7

41 800

19,4

 

4 500

154 100

Jämtlands

..

..

..

..

 

..

..

Västerbottens

1 510

26,3

60 800

26,9

 

4 120

166 300

Norrbottens

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3 290

12,0

115 300

14,1

 

7 260

254 100

Götalands mellanbygder

2 990

8,3

322 000

9,6

 

7 300

785 200

Götalands norra slättbygder

3 420

10,9

291 500

12,5

 

6 720

572 100

Svealands slättbygder

1 830

10,2

268 500

10,8

 

5 480

806 200

Götalands skogsbygder

2 330

6,5

610 800

7,3

 

5 650

1 478 100

Mell Sveriges skogsbygder

1 380

13,7

117 400

14,7

 

4 360

370 300

Nedre Norrland

1 210

12,4

122 200

13,3

 

4 580

462 900

Övre Norrland

1 560

18,4

108 200

19,1

 

4 300

297 100

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

2 180

3,7

1 948 800

4,1

 

5 620

5 031 600

2009

2 110

4,1

1 873 700

4,2

 

5 420

4 820 000

2008

2 060

5,4

1 789 600

5,6

 

4 730

4 115 700

2007

1 720

4,0

1 433 500

4,2

 

5 000

4 154 300

2006

1 480

4,2

1 207 600

4,3

 

4 450

3 632 600

2005

1 520

3,7

1 220 900

3,9

 

4 840

3 895 400

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2005-2009

1 780

.

1 505 100

.

 

4 890

4 123 600


 

Anm. Vattenhalt 16,5 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.