Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2010

JO 16 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2010, hektar

21. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2010, hectares

 

Område

Antal företag 1)

Areal slåt-
ter- och betesvall, hektar

Areal slåtter- vall, hektar

Medel-fel, procent

Areal betes-
vall,
hektar

Medel-fel, procent

Areal ej utnyttjad vall, hektar

Medel-fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

24

35 740

26 260

8,0

6 000

23,5

..

..

Uppsala

43

49 460

36 940

6,9

6 780

24,8

..

..

Södermanlands

34

45 170

31 700

6,7

10 480

17,3

..

..

Östergötlands

50

71 830

53 920

5,5

11 200

17,5

..

..

Jönköpings

42

66 960

55 280

3,7

11 680

17,4

..

..

Kronobergs

32

36 510

32 360

2,7

3 990

22,4

..

..

Kalmar

47

69 440

61 190

3,3

8 220

24,6

..

..

Gotlands

32

39 250

34 690

3,6

3 680

30,9

..

..

Blekinge

15

..

..

..

..

..

..

..

Skåne

101

109 080

77 940

4,0

23 830

11,5

7 310

28,7

Hallands

39

47 450

36 560

5,7

9 080

19,0

..

..

Västra Götalands

141

186 670

140 180

3,3

36 950

9,4

..

..

Värmlands

52

64 270

48 100

5,4

9 580

16,3

..

..

Örebro

26

36 070

26 510

8,1

4 930

23,3

..

..

Västmanlands

17

..

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

23

36 450

29 990

6,2

6 360

29,2

..

..

Gävleborgs

29

46 090

39 200

4,6

4 700

27,7

..

..

Västernorrlands

40

41 500

34 270

5,0

3 390

16,9

..

..

Jämtlands

22

35 630

30 530

4,2

4 810

26,3

..

..

Västerbottens

53

51 660

40 330

6,1

4 200

20,7

..

..

Norrbottens

15

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

59

51 340

34 990

6,4

11 120

17,3

..

..

Götalands mellanbygder

95

124 770

107 620

2,3

15 430

15,6

..

..

Götalands n:a slättbygder

101

115 820

85 080

4,5

21 710

11,8

..

..

Svealands slättbygder

154

200 050

147 000

3,3

34 630

10,6

18 420

22,2

Götalands skogsbygder

227

325 700

261 770

1,9

54 660

8,0

9 270

31,5

Mell Sveriges skogsbygd

78

114 270

84 960

4,7

17 690

12,7

..

..

Nedre Norrland

89

120 460

101 080

2,9

12 030

13,6

..

..

Övre Norrland

74

84 900

69 170

4,4

7 590

20,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

877

1 137 320

894 470

1,2

172 780

4,4

70 080

12,3

2009

902

1 120 810

888 800

1,1

178 210

4,4

53 800

13,2

2008

888

1 114 290

870 740

1,5

183 380

5,8

60 130

16,9

2007

912

1 081 080

831 390

1,2

190 400

3,9

59 380

12,9

2006

918

1 055 060

816 400

1,1

206 270

3,9

32 390

14,9

2005

920

1 027 290

803 920

1,1

192 670

4,1

30 710

14,3


 

Anm. Vattenhalt 16,5 %.

Arealerna har beräknats genom att i vallundersökningen skatta andelen slåttervall respektive betesvall. Dessa andelar har därefter applicerats på den totala vallarealen enligt Jordbruksverkets slutliga grödarealer enligt JO 10 SM1001.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).