Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2010

JO 16 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2010, procent

22. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2010, per cent

 

Område

Antal företag 1)

Andel slåtter­vall av total vallareal, procent

Andel betes­vall av total vallareal, procent

Andel ej utn. vall av total vallareal, procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

24

73,5

16,8

..

Uppsala

43

74,7

13,7

..

Södermanlands

34

70,2

23,2

..

Östergötlands

50

75,1

15,6

..

Jönköpings

42

82,6

17,4

..

Kronobergs

32

88,6

10,9

..

Kalmar

47

88,1

11,8

..

Gotlands

32

88,4

9,4

..

Blekinge

15

..

..

..

Skåne

101

71,5

21,8

6,7

Hallands

39

77,0

19,1

..

Västra Götalands

141

75,1

19,8

..

Värmlands

52

74,8

14,9

..

Örebro

26

73,5

13,7

..

Västmanlands

17

..

..

..

Dalarnas

23

82,3

17,4

..

Gävleborgs

29

85,0

10,2

..

Västernorrlands

40

82,6

8,2

..

Jämtlands

22

85,7

13,5

..

Västerbottens

53

78,1

8,1

..

Norrbottens

15

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

59

68,1

21,7

..

Götalands mellanbygder

95

86,3

12,4

..

Götalands norra slättbygder

101

73,5

18,7

..

Svealands slättbygder

154

73,5

17,3

9,2

Götalands skogsbygder

227

80,4

16,8

2,8

Mell Sveriges skogsbygder

78

74,4

15,5

..

Nedre Norrland

89

83,9

10,0

..

Övre Norrland

74

81,5

8,9

..

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2010

877

78,6

15,2

6,2

2009

902

79,3

15,9

4,8

2008

888

78,1

16,5

5,4

2007

912

76,9

17,6

5,5

2006

918

77,4

19,6

3,1

2005

920

78,3

18,8

3,0


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).