Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2010

JO 16 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23. Spannmål. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2010

23. Cereals. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2010

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

30

0,2

 

0

0,0

 

..

..

Uppsala

50

0,2

 

60

0,5

 

..

..

Södermanlands

250

1,1

 

100

2,4

 

150

16,6

Östergötlands

200

0,4

 

10

0,3

 

80

2,8

Jönköpings

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

100

0,9

 

0

0,0

 

0

0,0

Gotlands

30

0,4

 

70

2,3

 

..

..

Blekinge

10

0,5

 

..

..

 

..

..

Skåne

30

0,0

 

0

0,0

 

40

0,4

Hallands

0

0,0

 

110

3,5

 

..

..

Västra Götalands

50

0,1

 

0

0,0

 

120

3,0

Värmlands

0

0,0

 

0

0,5

 

..

..

Örebro

70

0,7

 

0

0,0

 

..

..

Västmanlands

0

0,0

 

10

0,1

 

..

..

Dalarnas

80

5,7

 

..

..

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

-

-

 

..

..

Jämtlands

..

..

 

..

..

 

-

-

Västerbottens

..

..

 

..

..

 

..

..

Norrbottens

..

..

 

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

0,0

 

120

1,2

 

0

0,1

Götalands mellanbygder

50

0,1

 

70

1,0

 

60

0,9

Götalands norra slättbygder

220

0,2

 

10

0,1

 

190

3,1

Svealands slättbygder

400

0,5

 

180

0,6

 

230

6,4

Götalands skogsbygder

130

0,9

 

0

0,1

 

10

0,6

Mell Sveriges skogsbygder

140

2,2

 

10

0,2

 

30

3,4

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

900

0,3

 

390

0,6

 

510

2,1

2009

390

0,1

 

160

0,3

 

20

0,0

2008

800

0,3

 

590

1,2

 

120

0,4

2007

200

0,1

 

740

2,0

 

20

0,1

2006

3 400

1,1

 

290

0,7

 

160

0,7

2005

130

0,0

 

100

0,2

 

80

0,4


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 

 

 

 

 

 

 

23 forts. Spannmål. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2010

23 cont. Cereals. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2010

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

30

0,3

 

80

2,0

Uppsala

..

..

 

260

0,9

 

40

0,5

Södermanlands

..

..

 

610

5,3

 

350

3,9

Östergötlands

0

0,0

 

60

0,4

 

170

2,8

Jönköpings

..

..

 

210

4,0

 

40

0,8

Kronobergs

..

..

 

30

1,4

 

40

1,1

Kalmar

60

1,8

 

360

4,1

 

180

5,6

Gotlands

160

5,6

 

380

2,6

 

0

0,1

Blekinge

..

..

 

10

0,4

 

..

..

Skåne

0

0,0

 

90

0,1

 

70

0,9

Hallands

0

0,0

 

50

0,3

 

100

1,6

Västra Götalands

10

0,5

 

120

0,3

 

1 060

1,8

Värmlands

..

..

 

300

2,7

 

330

3,3

Örebro

..

..

 

290

2,3

 

30

0,2

Västmanlands

..

..

 

120

0,7

 

140

1,1

Dalarnas

-

-

 

280

3,1

 

10

0,2

Gävleborgs

-

-

 

340

3,6

 

280

8,6

Västernorrlands

-

-

 

50

1,4

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

90

4,6

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

150

1,9

 

210

22,8

Norrbottens

-

-

 

110

2,8

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

60

0,1

 

20

0,2

Götalands mellanbygder

200

2,4

 

720

1,8

 

30

0,7

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

100

0,3

 

1 040

2,1

Svealands slättbygder

..

..

 

1 210

1,4

 

690

1,4

Götalands skogsbygder

10

1,1

 

470

1,6

 

600

2,1

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

 

690

3,9

 

290

2,2

Nedre Norrland

-

-

 

530

3,7

 

250

8,3

Övre Norrland

-

-

 

260

2,1

 

290

20,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

210

1,2

 

4 070

1,4

 

3 190

2,0

2009

10

0,1

 

3 310

1,0

 

2 330

1,3

2008

0

0,0

 

4 160

1,1

 

4 820

2,2

2007

50

0,6

 

1 910

0,6

 

1 790

0,9

2006

20

0,4

 

4 040

1,3

 

5 040

2,6

2005

0

0,1

 

3 030

0,8

 

3 960

2,1


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 forts. Spannmål. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2010

23 cont. Cereals. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2010

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Majs

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

..

..

 

-

-

Uppsala

..

..

 

..

..

 

-

-

Södermanlands

20

0,9

 

180

9,2

 

-

-

Östergötlands

230

4,1

 

140

5,3

 

-

-

Jönköpings

..

..

 

10

0,5

 

-

-

Kronobergs

0

0,3

 

..

..

 

-

-

Kalmar

30

1,0

 

50

4,7

 

-

-

Gotlands

80

3,2

 

..

..

 

..

..

Blekinge

20

2,1

 

..

..

 

-

-

Skåne

50

1,2

 

..

..

 

50

3,9

Hallands

20

0,5

 

..

..

 

..

..

Västra Götalands

0

0,0

 

10

0,2

 

-

-

Värmlands

..

..

 

..

..

 

-

-

Örebro

..

..

 

..

..

 

-

-

Västmanlands

..

..

 

..

..

 

-

-

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

-

-

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

-

-

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

..

..

 

-

-

Västerbottens

..

..

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

20

0,4

 

..

..

 

10

0,6

Götalands mellanbygder

150

1,9

 

20

1,3

 

..

..

Götalands norra slättbygder

190

1,9

 

70

1,0

 

-

-

Svealands slättbygder

260

5,3

 

290

4,4

 

-

-

Götalands skogsbygder

50

0,8

 

130

2,1

 

-

-

Mell Sveriges skogsbygder

80

4,4

 

70

4,0

 

-

-

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

-

-

Övre Norrland

..

..

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

760

2,1

 

690

2,9

 

50

3,8

2009

250

0,5

 

190

1,0

 

..

..

2008

350

0,7

 

790

4,2

 

..

..

2007

220

0,4

 

750

4,0

 

..

..

2006 1

600

1,1

 

680

3,4

 

..

..

2005 1

80

0,2

 

240

1,1

 

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) 2007 är första året som majs ingår i skördestatistiken.