Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2010

JO 16 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Spannmål totalt, ärter och åkerbönor. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2010

24. Total cereals, peas and field beans. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2010

 

Område

Spannmål totalt 1)

 

Ärter

 

Åkerbönor

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

160

0,6

 

10

0,5

 

..

..

Uppsala

450

0,6

 

40

1,2

 

..

..

Södermanlands

1 660

3,1

 

90

4,9

 

80

10,8

Östergötlands

890

1,0

 

260

7,2

 

70

2,2

Jönköpings

260

1,8

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

80

1,0

 

..

..

 

..

..

Kalmar

780

2,4

 

20

2,6

 

..

..

Gotlands

730

2,3

 

0

0,0

 

..

..

Blekinge

100

1,1

 

..

..

 

..

..

Skåne

330

0,2

 

20

1,4

 

..

..

Hallands

300

0,7

 

..

..

 

..

..

Västra Götalands

1 370

0,7

 

140

3,8

 

20

0,3

Värmlands

970

3,5

 

..

..

 

..

..

Örebro

400

0,9

 

70

4,3

 

..

..

Västmanlands

300

0,6

 

20

1,4

 

..

..

Dalarnas

380

2,5

 

..

..

 

..

..

Gävleborgs

650

4,5

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

90

2,4

 

..

..

 

-

-

Jämtlands

160

7,4

 

..

..

 

-

-

Västerbottens

450

4,9

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

180

3,8

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

240

0,1

 

20

1,7

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

1 340

1,2

 

20

0,8

 

..

..

Götalands norra slättbygder

1 830

0,8

 

310

4,7

 

90

1,1

Svealands slättbygder

3 260

1,2

 

230

2,3

 

120

4,8

Götalands skogsbygder

1 400

1,5

 

110

11,6

 

0

0,3

Mell Sveriges skogsbygder

1 310

2,9

 

30

3,3

 

..

..

Nedre Norrland

860

4,6

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

640

4,6

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

10 770

1,1

 

730

3,2

 

200

1,5

2009

6 700

0,6

 

420

2,5

 

150

1,9

2008

11 700

1,1

 

570

5,3

 

330

5,3

2007

5 830

0,6

 

380

2,8

 

50

0,9

2006

14 230

1,5

 

780

4,0

 

100

1,6

2005

7 630

0,8

 

420

1,7

 

50

0,7


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)  Från år 2007 inklusive majs.