Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2010

JO 16 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Höstraps, vårraps och höstrybs. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2010

25. Winter rape, spring rape and winter turnip rape. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2010

 

Område

Höstraps

 

Vårraps

 

Höstrybs

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

0,6

 

0

0,0

 

..

..

Uppsala

0

0,0

 

130

1,6

 

..

..

Södermanlands

70

3,4

 

170

4,8

 

..

..

Östergötlands

210

3,2

 

50

1,4

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

-

-

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

60

1,6

 

..

..

 

..

..

Gotlands

30

0,9

 

40

3,2

 

..

..

Blekinge

10

0,8

 

..

..

 

-

-

Skåne

70

0,2

 

10

0,9

 

..

..

Hallands

40

1,4

 

0

0,6

 

..

..

Västra Götalands

70

0,8

 

150

2,8

 

..

..

Värmlands

..

..

 

0

0,0

 

-

-

Örebro

..

..

 

110

3,0

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

150

4,1

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

-

-

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

-

-

Västernorrlands

-

-

 

..

..

 

-

-

Jämtlands

..

..

 

..

..

 

-

-

Västerbottens

..

..

 

..

..

 

..

..

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

90

0,3

 

10

1,3

 

..

..

Götalands mellanbygder

90

0,5

 

40

2,4

 

..

..

Götalands norra slättbygder

240

1,7

 

180

2,2

 

..

..

Svealands slättbygder

80

1,6

 

530

2,4

 

..

..

Götalands skogsbygder

20

0,9

 

30

1,6

 

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

 

90

6,5

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

-

-

Övre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

550

0,8

 

870

2,5

 

10

1,8

2009

420

0,6

 

870

3,0

 

..

..

2008

610

1,0

 

710

2,9

 

30

3,0

2007

340

0,7

 

390

1,2

 

10

0,8

2006

220

0,5

 

310

0,9

 

40

3,7

2005

160

0,5

 

700

1,8

 

50

3,2


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).