Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2010

JO 16 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

27. Potatis. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2010

27. Potatoes. Area not harvested. Hectares and per cent of the cultivated area in 2010

 

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

-

-

Uppsala

..

..

 

-

-

Södermanlands

..

..

 

..

..

Östergötlands

20

0,9

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

Kalmar

0

0,3

 

0

0,3

Gotlands

40

4,5

 

..

..

Blekinge

..

..

 

10

0,2

Skåne

90

1,2

 

0

0,0

Hallands

80

3,6

 

..

..

Västra Götalands

30

1,2

 

..

..

Värmlands

20

3,3

 

..

..

Örebro

20

4,0

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

-

-

Dalarnas

10

1,2

 

..

..

Gävleborgs

10

1,8

 

..

..

Västernorrlands

0

1,7

 

..

..

Jämtlands

..

..

 

-

-

Västerbottens

0

0,3

 

..

..

Norrbottens

10

1,1

 

..

..

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

140

2,6

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

60

1,2

 

0

0,1

Götalands norra slättbygder

40

0,9

 

..

..

Svealands slättbygder

70

4,9

 

..

..

Götalands skogsbygder

20

2,0

 

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

20

2,0

 

..

..

Nedre Norrland

10

0,8

 

..

..

Övre Norrland

10

0,7

 

..

..

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2010

360

1,8

 

10

0,1

2009

340

1,7

 

30

0,5

2008

320

1,6

 

10

0,2

2007

960

4,7

 

890

11,0

2006

280

1,4

 

170

2,2

2005

260

1,2

 

0

0,0


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).