Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2010

JO 16 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

28. Spannmål. Areal skördad som grönfoder

Hektar och procent av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1101 1)

28. Cereals. Area harvested as green fodder

Hectares and per cent of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1101)

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Uppsala

20

0,1

 

130

1,2

 

..

..

Södermanlands

0

0,0

 

210

4,6

 

0

0,0

Östergötlands

210

0,4

 

190

4,0

 

0

0,0

Jönköpings

60

4,1

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

60

0,5

 

80

6,3

 

0

0,0

Gotlands

0

0,0

 

20

0,5

 

..

..

Blekinge

20

0,6

 

..

..

 

..

..

Skåne

0

0,0

 

390

4,1

 

20

0,2

Hallands

340

3,4

 

0

0,0

 

..

..

Västra Götalands

330

0,5

 

200

2,4

 

0

0,0

Värmlands

0

0,0

 

10

0,9

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Västmanlands

0

0,0

 

70

0,8

 

..

..

Dalarnas

0

0,0

 

30

3,3

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

..

..

Jämtlands

..

..

 

..

..

 

-

-

Västerbottens

..

..

 

..

..

 

..

..

Norrbottens

..

..

 

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

100

0,1

 

0

0,0

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

40

0,1

 

390

5,6

 

80

1,2

Götalands norra slättbygder

480

0,5

 

250

2,4

 

0

0,0

Svealands slättbygder

20

0,0

 

440

1,4

 

0

0,0

Götalands skogsbygder

360

2,4

 

160

3,9

 

0

0,0

Mell Sveriges skogsbygder

0

0,0

 

110

3,3

 

0

0,0

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

1 050

0,3

 

1 810

2,7

 

90

0,4

2009

510

0,2

 

590

1,2

 

20

0,0

2008

170

0,1

 

850

1,7

 

70

0,3

2007

190

0,1

 

840

2,2

 

60

0,2

2006

210

0,1

 

580

1,3

 

320

1,4

2005

0

0,0

 

400

0,7

 

90

0,4


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

28 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Hektar och procent av slutlig
grödareal enligt JO 10 SM 1101 1)

28 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Hectares and per cent of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1101)

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

0

0,0

 

0

0,0

Uppsala

..

..

 

220

0,7

 

130

1,6

Södermanlands

..

..

 

0

0,0

 

80

0,8

Östergötlands

0

0,0

 

230

1,6

 

380

6,0

Jönköpings

..

..

 

630

10,7

 

640

10,7

Kronobergs

..

..

 

580

24,2

 

370

9,6

Kalmar

100

2,8

 

1 310

13,1

 

400

11,1

Gotlands

0

0,0

 

740

4,9

 

150

10,5

Blekinge

..

..

 

10

0,2

 

..

..

Skåne

210

3,2

 

920

1,4

 

200

2,7

Hallands

20

3,3

 

350

1,8

 

410

5,9

Västra Götalands

0

0,0

 

1 030

2,9

 

2560

4,1

Värmlands

..

..

 

160

1,4

 

180

1,8

Örebro

..

..

 

170

1,3

 

10

0,1

Västmanlands

..

..

 

0

0,0

 

280

2,1

Dalarnas

-

-

 

20

0,2

 

0

0,0

Gävleborgs

-

-

 

640

6,3

 

50

1,6

Västernorrlands

-

-

 

390

10,9

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

250

11,2

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

210

2,6

 

110

10,7

Norrbottens

-

-

 

230

5,4

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

30

0,7

 

210

0,3

 

150

1,8

Götalands mellanbygder

360

4,1

 

1 750

4,1

 

520

10,1

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

600

1,6

 

1400

2,8

Svealands slättbygder

..

..

 

400

0,5

 

440

0,9

Götalands skogsbygder

0

0,0

 

3 250

10,3

 

3000

9,3

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

 

330

1,9

 

140

1,1

Nedre Norrland

-

-

 

1 030

6,7

 

340

10,0

Övre Norrland

-

-

 

430

3,4

 

130

8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

400

2,2

 

8 090

2,7

 

6 130

3,7

2009

120

0,7

 

8 280

2,4

 

9 930

5,1

2008

40

0,4

 

6 360

1,6

 

5 060

2,2

2007

0

0,0

 

5 760

1,8

 

4 440

2,1

2006

30

0,5

 

8 180

2,6

 

9 330

4,5

2005

0

0,0

 

6 990

1,9

 

7 380

3,7


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

28 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Hektar och procent av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1101 1)

28 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Hectares and per cent of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1101)

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Majs

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

170

18,9

 

..

..

Uppsala

..

..

 

850

36,4

 

..

..

Södermanlands

0

0,0

 

490

24,6

 

..

..

Östergötlands

30

0,5

 

950

24,2

 

..

..

Jönköpings

50

6,9

 

1 340

51,3

 

..

..

Kronobergs

10

1,9

 

530

65,7

 

..

..

Kalmar

80

2,5

 

810

38,5

 

3 870

100,0

Gotlands

0

0,0

 

..

..

 

1 520

97,9

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Skåne

10

0,1

 

2 000

64,6

 

4 140

75,0

Hallands

40

0,9

 

1 600

76,1

 

2 040

99,9

Västra Götalands

50

0,7

 

5 730

41,3

 

1 310

100,0

Värmlands

..

..

 

1 380

57,8

 

..

..

Örebro

..

..

 

540

21,8

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

..

..

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

1 290

75,7

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

1 690

96,7

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

1 900

97,4

 

-

-

Västerbottens

..

..

 

1 950

91,4

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

620

91,9

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

0,1

 

1 080

59,1

 

2 680

70,1

Götalands mellanbygder

90

1,2

 

2 100

62,3

 

7 810

98,4

Götalands norra slättbygder

40

0,4

 

3 920

36,6

 

1 220

100,0

Svealands slättbygder

60

1,1

 

2 560

28,1

 

680

100,0

Götalands skogsbygder

130

2,1

 

5 880

50,3

 

2 510

100,0

Mell Sveriges skogsbygder

0

0,0

 

2 170

48,8

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

4 870

92,5

 

..

..

Övre Norrland

..

..

 

2 890

91,9

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

320

0,9

 

25 240

50,9

 

14 980

91,8

2009

380

0,7

 

26 330

59,4

 

14 920

92,0

2008

390

0,8

 

21 490

54,5

 

12 220

92,8

2007

370

0,7

 

25 000

57,8

 

9 280

85,5

2006 2

600

1,1

 

24 070

55,0

 

..

..

2005 2

170

0,3

 

22 680

49,5

 

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

2) 2007 är första året som majs ingår i skördestatistiken.