Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2010

JO 16 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

29. Spannmål totalt, ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder

Hektar och procent av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1101 1)

29. Total cereals, peas and field beans. Area harvested as green fodder

Hectares and per cent of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1101)

 

Område

Spannmål totalt 2)

 

Ärter

 

Åkerbönor

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

280

1,0

 

0

0,0

 

..

..

Uppsala

1 520

1,9

 

0

0,0

 

..

..

Södermanlands

920

1,7

 

0

0,0

 

0

0

Östergötlands

2 700

3,1

 

0

0,0

 

150

4,5

Jönköpings

2 840

16,6

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

1 560

17,1

 

..

..

 

..

..

Kalmar

6 700

17,0

 

10

0,8

 

..

..

Gotlands

2 940

8,6

 

50

3,4

 

..

..

Blekinge

590

6,0

 

..

..

 

..

..

Skåne

7 890

3,7

 

20

1,3

 

10

0,6

Hallands

4 810

9,9

 

..

..

 

..

..

Västra Götalands

11 220

5,7

 

0

0,0

 

0

0

Värmlands

1 800

6,2

 

..

..

 

..

..

Örebro

930

2,0

 

0

0,0

 

..

..

Västmanlands

740

1,5

 

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

660

4,1

 

..

..

 

..

..

Gävleborgs

2 060

12,5

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

2 350

39,0

 

..

..

 

-

-

Jämtlands

2 180

50,2

 

..

..

 

-

-

Västerbottens

2 410

20,8

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

1 110

19,4

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4 250

2,3

 

20

1,5

 

10

0,6

Götalands mellanbygder

13 150

10,3

 

60

1,9

 

..

..

Götalands norra slättbygder

7 910

3,4

 

0

0,0

 

40

0,5

Svealands slättbygder

4 600

1,7

 

10

0,1

 

30

1,2

Götalands skogsbygder

15 290

14,4

 

0

0,0

 

90

6,8

Mell Sveriges skogsbygder

2 950

6,1

 

0

0,0

 

..

..

Nedre Norrland

6 400

25,4

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

3 840

21,6

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

58 120

5,8

 

80

0,3

 

200

1,5

2009

61 080

5,6

 

250

1,5

 

80

1,5

2008

46 650

4,1

 

310

2,8

 

70

1,0

2007

45 930

4,5

 

350

2,5

 

80

1,5

2006

43 310

4,3

 

460

2,3

 

140

2,3

2005

37 950

3,6

 

260

1,0

 

260

3,8


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

2)  Från år 2007 inklusive majs.