Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2010

JO 16 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Höstråg. Hektarskörd, areal och totalskörd 2010

3. Winter rye. Yield per hectare, crop area and total production in 2010

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

290

..

..

Uppsala

18

..

..

1 040

..

..

Södermanlands

24

2 850

10,0

900

2 600

10,0

Östergötlands

47

4 450

3,7

2 820

12 600

3,7

Jönköpings

-

-

-

10

..

..

Kronobergs

4

..

..

70

..

..

Kalmar

27

3 660

6,1

680

2 500

6,1

Gotlands

14

..

..

590

..

..

Blekinge

4

..

..

130

..

..

Skåne

152

6 000

1,9

11 230

67 400

2,0

Hallands

7

..

..

290

..

..

Västra Götalands

59

4 170

6,0

4 130

17 200

6,0

Värmlands

8

..

..

560

..

..

Örebro

17

..

..

860

..

..

Västmanlands

6

..

..

170

..

..

Dalarnas

13

..

..

330

..

..

Gävleborgs

3

..

..

80

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

95

6 290

1,8

5 560

34 900

1,8

Götalands mellanbygder

94

5 120

3,6

6 600

33 800

3,7

Götalands norra slättbygder

96

4 410

3,6

6 360

28 100

3,6

Svealands slättbygder

76

3 570

3,7

3 580

12 800

3,7

Götalands skogsbygder

26

4 060

9,7

1 240

5 000

9,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

21

2 980

4,2

770

2 300

4,2

Nedre Norrland

3

..

..

40

..

..

Övre Norrland

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

411

4 870

1,7

24 140

117 600

1,7

2009

563

5 960

1,2

36 620

218 400

1,2

2008

512

6 140

1,2

27 510

168 800

1,2

2007

425

5 580

1,2

24 660

137 600

1,2

2006

439

4 990

1,5

23 140

115 400

1,7

2005

463

5 270

1,5

21 300

112 300

1,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2005-2009

.

5 590

.

26 650

150 500

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.