Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2010

JO 16 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

31. Spannmål, ärter och trindsäd. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2010

31. Cereals, peas and dried pulses. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2010

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall av företag

Vägran

Annan orsak

Län

 

 

 

 

Stockholms

139

131

8

0

Uppsala

289

277

6

6

Södermanlands

233

222

6

5

Östergötlands

356

330

15

11

Jönköpings

109

103

3

3

Kronobergs

76

75

1

0

Kalmar

215

210

1

4

Gotlands

171

161

6

4

Blekinge

87

73

7

7

Skåne

678

626

24

28

Hallands

205

192

9

4

Västra Götalands

641

592

27

22

Värmlands

156

147

6

3

Örebro

194

183

9

2

Västmanlands

206

194

5

7

Dalarnas

98

89

5

4

Gävleborgs

111

108

1

2

Västernorrlands

92

87

2

3

Jämtlands

104

101

2

1

Västerbottens

125

122

3

0

Norrbottens

91

87

1

3

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

598

550

24

24

Götalands mellanbygder

532

503

15

14

Götalands norra slättbygder

790

734

34

22

Svealands slättbygder

1 106

1 051

36

19

Götalands skogsbygder

572

534

17

21

Mell Sveriges skogsbygder

264

243

11

10

Nedre Norrland

287

275

6

6

Övre Norrland

227

220

4

3

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2010

4 376

4 110

147

119

2009

4 379

4 127

167

85

2008

4 377

4 181

104

92

2007

4 377

4 134

144

99

2006

4 360

4 175

126

59

2005

4 350

4 160

126

64


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.