Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2010

JO 16 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

32. Potatis. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta samt bortfall 2010

32. Potatoes. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2010

 

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

 

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

2

1

 

0

0

0

Uppsala

19

19

0

 

0

0

0

Södermanlands

6

6

0

 

1

1

0

Östergötlands

94

88

6

 

1

1

0

Jönköpings

23

22

1

 

1

1

0

Kronobergs

13

13

0

 

1

1

0

Kalmar

28

27

1

 

27

25

2

Gotlands

49

47

2

 

0

0

0

Blekinge

16

15

1

 

43

36

7

Skåne

312

283

29

 

92

91

1

Hallands

95

89

6

 

1

1

0

Västra Götalands

135

125

10

 

11

9

2

Värmlands

34

33

1

 

1

1

0

Örebro

49

48

1

 

0

0

0

Västmanlands

2

2

0

 

0

0

0

Dalarnas

69

58

11

 

0

0

0

Gävleborgs

38

36

2

 

1

1

0

Västernorrlands

21

20

1

 

0

0

0

Jämtlands

19

17

2

 

0

0

0

Västerbottens

40

38

2

 

1

1

0

Norrbottens

36

33

3

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

249

229

20

 

23

22

1

Götalands mellanbygder

221

203

18

 

123

114

9

Götalands norra slättbygder

195

180

15

 

9

7

2

Svealands slättbygder

88

86

2

 

2

2

0

Götalands skogsbygder

94

91

3

 

22

22

0

Mell Sveriges skogsbygder

81

71

10

 

1

1

0

Nedre Norrland

94

88

6

 

1

1

0

Övre Norrland

79

73

6

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

1 101

1 021

80

 

181

169

12

2009

1 113

1 038

75

 

183

171

12

2008

1 120

1 026

94

 

177

161

16

2007

1 118

1 047

71

 

185

175

10

2006

1 177

1 095

82

 

174

167

7

2005

1 240

1 164

76

 

186

172

14


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.