Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2010

JO 16 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

33. Slåttervall och betesvall. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2010

33. Temporary grasses and grazings. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2010

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag1

Bortfall

 

 

Totalt

Därav med uppgifter

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

27

26

25

1

Uppsala

47

44

44

3

Södermanlands

40

35

35

5

Östergötlands

59

55

53

4

Jönköpings

46

42

39

4

Kronobergs

35

32

32

3

Kalmar

56

48

46

8

Gotlands

36

34

31

2

Blekinge

17

17

17

0

Skåne

112

104

99

8

Hallands

50

44

43

6

Västra Götalands

157

147

146

10

Värmlands

57

52

49

5

Örebro

29

26

25

3

Västmanlands

21

19

19

2

Dalarnas

34

24

23

10

Gävleborgs

36

29

28

7

Västernorrlands

44

41

40

3

Jämtlands

26

23

21

3

Västerbottens

56

53

50

3

Norrbottens

15

15

14

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

72

64

63

8

Götalands mellanbygder

106

98

90

8

Götalands norra slättbygder

113

105

103

8

Svealands slättbygder

174

161

158

13

Götalands skogsbygder

256

236

231

20

Mell Sveriges skogsbygder

97

80

76

17

Nedre Norrland

104

91

87

13

Övre Norrland

78

75

71

3

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2010

1 000

910

879

90

2009

1 000

932

875

68

2008

1 000

..

882

..

2007

1 000

..

849

..

2006

1 000

..

862

..

2005

1 000

..

877

..


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.