Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2010

JO 16 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Höstkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2010

4. Winter barley. Yield per hectare, crop area and total production in 2010

 

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

40

..

..

Uppsala

1

..

..

60

..

..

Södermanlands

5

..

..

250

..

..

Östergötlands

24

4 190

6,0

1 440

6 000

6,0

Jönköpings

1

..

..

40

..

..

Kronobergs

1

..

..

30

..

..

Kalmar

59

3 930

5,3

3 390

13 300

5,5

Gotlands

52

3 550

4,3

2 840

10 100

4,3

Blekinge

17

..

..

390

..

..

Skåne

88

5 420

2,1

6 320

34 300

3,2

Hallands

20

5 340

4,0

500

2 700

6,1

Västra Götalands

45

5 060

3,3

1 970

9 900

3,3

Värmlands

-

-

-

40

..

..

Örebro

4

..

..

230

..

..

Västmanlands

1

..

..

60

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

74

5 590

1,9

4 190

23 400

2,0

Götalands mellanbygder

141

4 170

3,0

8 440

35 200

3,5

Götalands norra slättbygder

64

4 730

3,7

3 170

15 000

3,7

Svealands slättbygder

12

..

..

620

..

..

Götalands skogsbygder

27

4 160

4,8

990

4 100

4,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

1

..

..

90

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

319

4 640

1,7

17 530

81 200

2,0

2009

367

5 570

1,6

18 160

101 100

1,6

2008

232

5 640

1,6

10 350

58 400

1,6

2007

184

5 320

2,0

8 270

44 000

2,0

2006

120

4 750

3,6

5 660

26 900

3,6

2005

116

5 800

2,1

5 360

31 000

2,1

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2005-2009

.

5 420

.

9 560

52 300

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.