Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2010

JO 16 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Vårkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2010

5. Spring barley. Yield per hectare, crop area and total production in 2010

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

78

3 190

3,1

8 200

26 100

3,1

Uppsala

196

3 880

1,8

29 120

112 800

1,9

Södermanlands

122

3 000

4,1

11 430

34 300

4,1

Östergötlands

176

4 020

2,9

14 210

57 100

3,1

Jönköpings

68

3 230

5,3

5 300

17 100

8,4

Kronobergs

35

3 350

3,3

1 810

6 100

10,5

Kalmar

132

2 930

3,9

8 660

25 400

7,0

Gotlands

132

3 100

2,8

14 360

44 500

3,5

Blekinge

51

4 190

3,4

3 220

13 500

3,4

Skåne

474

5 410

1,1

66 100

357 800

1,2

Hallands

141

4 590

2,3

18 780

86 300

2,4

Västra Götalands

247

4 360

2,0

34 890

152 000

2,4

Värmlands

85

2 940

3,1

11 050

32 500

3,1

Örebro

111

3 540

3,0

12 900

45 700

3,1

Västmanlands

131

3 500

2,8

17 040

59 600

2,8

Dalarnas

70

2 460

5,0

9 070

22 300

5,0

Gävleborgs

58

2 210

6,2

9 400

20 800

6,5

Västernorrlands

36

2 360

5,8

3 160

7 500

7,4

Jämtlands

39

2 250

4,7

1 970

4 400

5,8

Västerbottens

63

2 410

3,8

8 030

19 400

3,8

Norrbottens

49

2 360

3,7

4 060

9 600

4,5

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

437

5 560

1,0

58 780

326 600

1,0

Götalands mellanbygder

375

3 890

1,9

40 680

158 400

2,2

Götalands norra slättbygder

342

4 480

1,8

37 100

166 200

2,0

Svealands slättbygder

673

3 510

1,2

83 810

293 800

1,3

Götalands skogsbygder

286

3 540

2,4

28 390

100 600

3,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

136

2 560

3,4

17 430

44 600

3,4

Nedre Norrland

129

2 340

4,5

14 440

33 800

4,8

Övre Norrland

116

2 420

2,9

12 210

29 600

3,0

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

2 494

3 930

0,7

292 760

1 151 100

0,8

2009

2 663

4 600

0,6

343 590

1 579 800

0,7

2008

2 883

4 150

0,6

389 010

1 613 200

0,6

2007

2 549

4 460

0,6

312 650

1 395 000

0,7

2006

2 638

3 600

0,7

301 270

1 083 700

0,8

2005

2 814

4 260

0,9

366 220

1 561 900

0,9

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2005-2009

.

4 210

.

342 550

1 446 700

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.