Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2010

JO 16 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Havre. Hektarskörd, areal och totalskörd 2010

6. Oats. Yield per hectare, crop area and total production in 2010

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

69

2 950

5,8

3 820

11 300

5,8

Uppsala

93

2 990

6,3

7 600

22 700

6,4

Södermanlands

117

2 450

5,4

8 930

21 900

5,4

Östergötlands

90

2 790

7,7

5 970

16 600

8,1

Jönköpings

61

3 430

6,8

5 370

18 400

8,1

Kronobergs

44

3 620

4,2

3 470

12 600

5,4

Kalmar

58

2 500

6,9

3 180

7 900

8,8

Gotlands

38

2 690

6,4

1 290

3 500

9,1

Blekinge

16

..

..

650

..

..

Skåne

130

4 540

2,8

7 350

33 400

3,0

Hallands

97

4 410

2,5

6 670

29 400

4,1

Västra Götalands

405

4 210

2,0

59 900

252 200

2,6

Värmlands

88

2 620

7,5

9 980

26 200

7,6

Örebro

136

3 350

4,1

12 800

42 900

4,1

Västmanlands

113

2 860

4,4

12 770

36 600

4,8

Dalarnas

41

2 730

8,5

3 270

8 900

8,5

Gävleborgs

34

2 130

11,4

3 270

7 000

11,4

Västernorrlands

9

..

..

420

..

..

Jämtlands

2

..

..

100

..

..

Västerbottens

20

1 570

12,3

930

1 500

16,2

Norrbottens

16

..

..

470

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

156

4 850

1,8

8 550

41 500

2,0

Götalands mellanbygder

94

3 420

4,9

4 630

15 800

5,9

Götalands norra slättbygder

386

4 330

2,1

48 510

210 000

2,3

Svealands slättbygder

560

2 880

2,5

49 470

142 600

2,6

Götalands skogsbygder

278

3 510

2,9

29 260

102 600

4,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

124

2 960

5,2

13 350

39 500

5,2

Nedre Norrland

43

2 150

9,6

3 060

6 600

10,1

Övre Norrland

36

1 750

9,6

1 410

2 500

11,9

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

1 677

3 530

1,3

158 260

559 300

1,5

2009

1 851

4 000

1,2

186 110

744 200

1,4

2008

2 118

3 680

1,0

222 530

820 000

1,1

2007

2 053

4 370

0,9

203 470

889 800

1,0

2006

2 113

3 170

1,2

196 720

624 400

1,3

2005

2 049

3 870

1,4

192 740

746 300

1,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2005-2009

.

3 820

.

200 310

764 900

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.